Jak jsou na tom české firmy s řízením a bezpečností IT provozu?

Uvedli jsme ředitele a IT manažery pěti stovek firem do kritických situací a zkoumali, jak budou reagovat.

Zdrojový test: Zjistěte, jak je na tom vaše IT

Souhrnné výsledky testu řízení IT

Nejhorších výsledků dosáhli respondenti v úrovni řízení IT, nejlepší je situace v oblasti IT bezpečnosti.

Celkové výkony IT oddělení v českých firmách nejsou příliš povzbudivé. Zajištění jednotlivých oblastí IT z hlediska normativních požadavků současné praxe kolísá mezi 47 % a 72 %. Údaje jsou průměrem všech zkoumaných ukazatelů, kterým se věnujeme dále.

Úroveň zajištění firemního IT podle oblastí

Velikost firmy nemá na úroveň IT větší vliv. Ukazuje se, že malé i největší firmy dosahují srovnatelných výsledků.

Úroveň správy v jednotlivých oblastech firemního IT podle velikosti firmy

Relativně dobře vedou svá IT oddělení zástupci stavebního průmyslu a IT/telekomunikací, nejhůře jsou na tom v zemědělství/potravinářství a v dopravě.

Úroveň správy firemního IT podle oborů činnosti respondentů