Jak jsou na tom české firmy s řízením a bezpečností IT provozu?

Uvedli jsme ředitele a IT manažery pěti stovek firem do kritických situací a zkoumali, jak budou reagovat.

Zdrojový test: Zjistěte, jak je na tom vaše IT

Výsledky úrovně organizace IT

V oblasti organizace IT jsme zkoumali způsoby, jakým firmy rozdělují kompetence k řízení a užívání svých IT technologií. Jedním z klíčových témat je zajištění personální bezpečnosti, tj. nastavení pravidel pro výběr zaměstnanců, přidělování a odebírání kompetencí a systematické vzdělávání.

Organizaci svého IT nejlépe zvládají firmy stavebního průmyslu, IT a telekomunikací. Propadly společnosti se zaměřením na utility/distribuci a zemědělství/potravinářství.

Úroveň organizace IT podle oborů činnosti

Podle očekávání se s velikostí firmy zlepšuje i organizační zajištění a zabezpečení před chybami a svévolí zaměstnanců. I největší firmy ale vykazují závažné nedostatky.

Úroveň organizace IT podle velikosti firmy

Ředitelé věří v lepší organizaci a personální zajištění IT než za tuto oblast zodpovědní IT manažeři.

Rozdíly v hodnocení ředitelů a IT manažerů

Naopak úroveň organizační struktury a rozdělení kompetencí vidí IT manažeři v podstatně jasnějších barvách než jejich nadřízení, kteří se v ní pravděpodobně příliš neorientují.

Hodnocení úrovně organizační struktury a rozdělení kompetencí

Otázky na personální bezpečnost zkoumaly znalosti zaměstnanců, resp. úroveň jejich školení a vzdělávání v problematice bezpečného užívání IT. V kritickém hodnocení výsledků se tentokrát ředitelé i IT manažeři shodují.

Hodnocení stavu personální bezpečnosti

Čím větší společnost, tím větší důraz klade na vnitřní předpisy a organizaci IT. Obecně se ale význam vnitřních IT předpisů a školení značně podceňuje. Přitom právě kombinace kvalitních předpisů a pravidelného školení chrání firmu před postihy za užívání nelegálního software zaměstnanci a výrazně zvyšuje celkovou bezpečnost informací.

Uplatňování vnitřních předpisů ve firmách různé velikosti

Pozornost věnovaná školení zaměstnanců ve firmách různé velikosti