Tulipa Praha - outsourcing IT

TULIPA PRAHA, s. r. o.

2012 - 2014

Projektové řízení a IT poradenství pro TULIPA PRAHA, s. r. o.

Kdo je klient

TULIPA PRAHA je velkoobchod s květinami, dekorační zelení a floristickými potřebami. Nakupuje na holandských květinových burzách i od evropských, afrických a jihoamerických pěstitelů. Společnost vznikla roku 1990 jako rodinný podnik, dnes má 30+ zaměstnanců. Každoročně přijíždí do podniku 100–150 kamionů plných květin určených k dalšímu prodeji.

Klientova východiska

Klient potřeboval najít dodavatele skladového systému, který zmodernizuje evidenci cca 20.000 skladových položek do té doby evidovaných na bázi excelovských tabulek. Uvědomoval si přitom, že optimální řešení úzce souvisí s nastavením vlastních firemních procesů. Až na základě jejich analýzy, příp. optimalizace hodlal připravovat a hodnotit výběrové řízení na skladový systém.

Procesní analýzou a zavedením skladového SW chtěla TULIPA PRAHA:

 • navýšit zisk,
 • lépe kontrolovat pohyb zboží,
 • získat podklady pro manažerské rozhodování,
 • minimalizovat odpad,
 • zavést mobilní terminály pro podporu mobilního prodeje a prodeje na centrále,
 • zavést zákaznické karty a možnost sestavování nabídek na míru,
 • udržet konkurenční výhodu založenou na rychlém zpracování objednávek a manipulaci se zbožím.

 

Jak analýza proběhla

 • Září 2012: Zahájena analýza a optimalizace firemních procesů.
 • Březen 2013: Analýza a změny jsou hotové.
 • Březen–červen 2013: Probíhá výběr dodavatele skladového systému.
 • Červenec–prosinec 2013: Skladový systém se implementuje.
 • Leden 2014: Skladový systém je spuštěn.
 • Duben 2014: Ukončení zkušebního a zahájení rutinního provozu systému.

 

"Oceňujeme spolehlivost a kvalifikaci lidí od Blue Partners. Ceníme si jejich vstřícnosti a trpělivost, když s námi problematiku probírali a vedli nás při formulaci požadavků na hledaný skladový systém."

Pavel Kusý, jednatel společnosti TULIPA PRAHA

 

Nároky na klienta

Od klienta jsme potřebovali:

 • popis jednotlivých procesů při řízených pohovorech (dva měsíce),
 • kontrola a připomínky k navrženým procesům (desítky hodin),
 • účast na schůzkách s potenciálními dodavateli (jednotky hodin)
 • a účast při výběru dodavatele (jednotky hodin).

 

Klíčové přínosy očima klienta

 • Uvnitř firmy se objevil erudovaný subjekt, který projekt posunoval kupředu a zaštiťoval komunikaci mezi klientem a jeho dodavateli: vzájemná očekávání překládal do všem srozumitelného jazyka, dodavatelům s detailní znalostí klientových potřeb kvalifikovaně oponoval.
 • Kvalitní zadání vedlo k lepším nabídkám, ty byly kvalifikovaně posuzovány a hodnoceny.
 • Analýza vnitřních procesů poskytla nový, velmi inspirativní pohled na chronicky známou problematiku.
 • Objevily se neviděné souvislosti mezi obchodem a IT, což vedlo k lepšímu vzájemnému pochopení a propojení.
 • Výdaje za službu byly kompenzovány úsporami a přínosem zvoleného řešení.
 • Je zajištěna kvalifikovaná podpora pořízeného skladového systému; Blue Partners zajišťují provoz IT infrastruktury a zastupují klienta v komunikaci s dodavatelem skladového systému.

 

-----

Projektová kancelář nabízí komplexní podporu podnikům a organizacím, které připravují rozvojové projekty v oblasti informačních technologií. Platí i pro projekty usilující o peníze z evropských fondů.

Více o službě Projektová kancelář