Efektivní IT

Každý chce mít chytré a levné IT řešení, které skvěle šlape a přitom nic nestojí. Praxe bývá samozřejmě jiná.
Zažité zvyky a rutinní zálohování nechrání před haváriemi ani před potížemi po odchodu klíčových pracovníků.
Ve hře jsou ztráty, obchodní komplikace a promarněné příležitosti. Zjistěte, jak chytré IT řešení máte vy!

Podporuje Vaše IT byznys,
nebo mu jen saje krev?

Věnujte 15 minut našemu testu
a zjistěte, jak na tom jste.

 

Pro úřady aj. veřejné instituce nabízíme provedení auditu podle ISO 27001.

Co primární analýza odhalí

 • Zda a jak jsou definovány a dokumentovány služby IT.

 • Jak je stávající IT závislé na přítomnosti konkrétních osob.

 • Jak IT řešení (ne)podporují provoz a rozvoj vaší společnosti.

 • Zda byznys chápe, za co IT utrácí.

 • Zda IT chápe, co byznys potřebuje.

 • Zda a jak je IT hodnoceno, jaké metriky se sledují a jak se reportují.

 • Jaké ztráty hrozí, když IT přestane fungovat, a jak tomu předejít.

 • Jak dobře a rychle se IT umí adaptovat na změněné podmínky nebo kritickou situaci.

Volitelnou součástí služby je transformace aktuálního stavu do stavu žádoucího. Když odhalíme nedostatky, postaráme se i o jejich nápravu. Transformaci IT řešení mohou provádět vaši lidé pod metodickým vedením našich pracovníků, nebo nám řízení IT po dobu transformace svěříte – záleží na vašich preferencích.

Výstupy služby

 • Popis aktuálního a cílového stavu
  Prozkoumáme východiska a určíme, čeho chceme dosáhnout.

 • Návrh transformace
  Promyslíme jak se k cílovému stavu efektivně dopracovat.

 • Provedení transformace
  Provedeme změny, vytvoříme dokumentaci a proškolíme pracovníky.

 • Hodnocení transformace
  Porovnáme nový stav s jeho představou a vyvodíme závěry.

Proces efektivního firemního IT od Blue Parnters

Ukázky

Efektivní IT - popis strategie firmního IT a jeho implementace Blue Partners
Efektivní IT - návrh informačního systému Blue Partners
Efektivní IT - IT strategie a cíle Blue Partners

Normy a standardy služby

Služba Efektivní IT není formálním auditem. Analýza zohledňuje především požadavky a zájmy klienta. Soustředíme se na to, co nejvíce ovlivňuje provoz a rozvoj vaší organizace. Nezkoumáme nic, co pro vaše fungování není podstatné.

Službu koncipujeme jako účelový mix postupů definovaných normou ISO 27001, frameworkem COBIT a službou ITIL.

Volitelná transformace vašeho IT řešení na cílový stav je vedena podle neformálních oborových standardů a zkušeností dobré praxe, s maximálním respektem ke zvyklostem a potřebám vašeho provozu.

Rizika z podcenění strategie IT

 • Nejistota v případě kritických událostí

  Představte si, že vám zítra shoří server nebo dlouhodobě onemocní klíčoví zaměstnanci. Provoz mnoha firem visí na vlásku, protože nemají dokumentovány klíčové služby a zpracovány krizové plány. Kritické informace uchovávané jen v hlavách vašich zaměstnanců extrémně zvyšují vaši závislost na jejich loajalitě a dobré formě.

  Výstupem služby Efektivní IT je zmapování klíčových procesů a jejich dokumentace. Nikdo už nebude nenahraditelný. V případě havárie můžete postupovat podle předem narýsovaného scénáře.

 • Finanční podhodnocenost/nadhodnocenost

  Bez pečlivé definice role IT při podpoře byznysu nelze zodpovědně určit ani prostředky na jeho provoz a rozvoj. Uživatelé a IT budou vždy žádat víc, než se líbí ekonomům. Ti musí mít představu, jaké výdaje jsou zbytečné a jaké nezbytné pro fungování podniku.

  Výstupem služby Efektivní IT je objektivní definice potřeb IT (seznam a kvalita služeb) včetně jejich finanční náročnosti. Dokument ukazuje, zda je IT finančně podhodnoceno, či nikoli.

 • Časově neohraničený průběh rozvoje

  V mnoha firmách dochází k intuitivním IT řešením, bez určení konkrétních mezivýsledků a/nebo realistických termínů. Výhodou transformace vedené našimi odborníky je předem stanovený postup opatřený jasnými a závaznými kroky, cíli a termíny. Procesem vás provedeme se znalostí všech možností i rizik.

Určení ceny, způsob účtování služby

Cena služby je individuální. Ovlivňuje ji velikost organizace, zaměření a podrobnost analýzy. Kalkulace analytické a příp. transformační části je nabídnuta zvlášť.

Cena základní analýzy u středně velké organizace se pohybuje kolem 100 000 Kč, u malé kolem 50 000 Kč.

Proč si Efektivní IT pořídit u nás

 • Máme 6 let praxe s audity i transformačními projekty pro významné klienty.

 • Pracují pro vás zkušení a diskrétní odborníci prověření min. 7letou firemní kariérou.

 • Naše společnost je vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné (vznik) a č. 001809 Tajné (seznámení).

Časté otázky

 • IT tvrdí, že všechno funguje dobře, jen potřebují více peněz. Pomůže nám služba zjistit skutečný stav věcí?

  Pokud jste dříve definovali, co přesně má IT dělat a garantovat, jak přesně má vaše chytré IT řešení vypadat, můžete požadavky poměřovat určenými metrikami. Možná zjistíte, že IT skutečně potřebuje větší podporu. Když objektivní kritéria neexistují, je posouzení obtížné. Kritéria je třeba zavést. Jste-li v této situaci, při první konzultaci vám ochotně a zdarma sdělíme naše zkušenosti i konkrétní postřehy.

 • Kdy je správný čas pro tuto službu?

  Analýzu můžete provést kdykoli. A čím dříve, tím lépe. Čekání na vhodnější dobu může vyvrcholit nečekaným problémem, kterému by analýza mohla předejít.

 • Musí se během analýzy zastavit rozběhnuté projekty?

  No need. Analysis within the Efficient IT service takes place independently of current projects. Until the transformation phase, we suggest which projects can be continued and which will be better dampened or paused. After the transformation is complete, you can continue with the projects.

 • Co když na navrženou transformaci nepřistoupíme?

  Transformace je pouhým doporučením. Závěry analýzy můžete interpretovat i realizovat podle vlastního uvážení.

 • Není služba jenom černou dírou na peníze?

  Zanedbání firemního IT řešení hrozí ztrátou řádově vyšších částek, než jsou náklady na jeho analýzu či konsolidaci. To samozřejmě neznamená, že je přecházíme mlčením. Maximální pozornost věnujeme rozpoznání stavu, v němž se nacházíte, a definici žádoucího cíle. Přesná definice vstupů a výstupů příznivě ovlivňuje cenu analýzy i případné transformace.

 • Rádi bychom změnili fungování našeho IT, ale nechceme pustit cizí firmu k našim dokumentům a datům.

  Vaší obavě rozumíme. Jak vás uklidnit? Naši lidé, kteří se dostanou do styku s vašimi dokumenty a daty, pracují u Blue Partners sedm a více let. Jsou prověření a loajální. Nakládání s citlivými údaji striktně určujeme vnitřními předpisy. Jsme držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné a č. 001809 Tajné.

Jak začít

Kontaktujte nás. Na úvod budeme chtít, abyste svou organizaci krátce charakterizovali a popsali důvody, které vás vedou k potřebě analyzovat nebo transformovat vaše IT řešení. Přijedeme k vám, promluvíme si a navrhneme postup tak, aby vám co nejlépe vyhovoval. Vždy budete vědět, co se děje a co se bude dít.