Redesign státního aukčního systému

2019

Redesign státního aukčního systému

Kdo je klient

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je organizační složka českého státu, která spravuje státní majetek a zastupuje jeho organizační složky v soudních a rozhodčích kauzách.

Klientova východiska

ÚZSVM vlastní a spravuje elektronický aukční systém www.nabidkamajetku.cz. Slouží k transparentnímu nakládání s nepotřebným státním majetkem. První verze aplikace spuštěná v únoru 2018 nabízela movitý majetek, v listopadu 2018 přibyla nabídka majetku nemovitého. Dnes přes systém prodávají zbytný majetek všechny organizační složky státu. 

Až dosud systém tvořili a spravovali kmenoví zaměstnanci ÚZSVM. 

Stránky www.nabidkamajetku.cz navštívilo ke dni publikace tohoto článku přes 550 tisíc unikátních návštěvníků. Konalo se více než 4 700 elektronických aukcí v objemu přes 123 milionů korun. V reálném čase probíhají stovky aukcí.

Zadání požadovalo

  • responzivní verzi webu pro mobilní zařízení,

  • uživatelsky příjemnější, přehlednější a jednodušší ovládání aplikace a

  • nový grafický design odpovídající současným standardům.

---------

Nová podoba hlavní stránky aplikace

Jak práce probíhala

Navrhli jsme design webu, který plnil zadání, a konzultovali ho s klientem. Verze pro mobilní telefony, tablety a stolní počítače jsme ladili v interaktivním prostředí Adobe Xd a testovali na odpovídajících zařízeních. Schválené podklady pak vývojáři implementovali. Po dvou týdnech jsme nakódovaný web předali k provoznímu testování (nebylo předmětem dodávky). Nesrovnalosti jsme obratem odstranili.

Nároky na klienta

Klienta jsme požádali o kontrolu shody požadavků s návrhy a o provozní testování webu poté, co jsme dokončili vlastní kódování a interní testování. Migrace webu z testovacího do publikačního prostředí proběhla po definitivním schválení klientem. Aplikace od té doby běží prakticky bez zásahu administrátora.

​Klíčové přínosy očima klienta

Moderní webové aplikace musí být responzivní, aby umožnily komfortní procházení na různých zařízeních, mobilním telefonem počínaje a stolním monitorem s vysokým rozlišením konče. Hlavní cíl, upravit původní web do respoznicní podoby, byl splněn. Zvýšila se také přehlednost, a tedy použitelnost celé aplikace. 

---------

Vývoj webových aplikací je služba vhodná pro malé, střední i velké podniky, organizace a instituce.
Více o službě Vývoj aplikací