Prokázat shodu s GDPR

Potřebujete získat potvrzení o řádném plnění podmínek evropského nařízení?
  1. < Jiné potřeby

Váš problém »

Výchozí situace

  • Potřebujete prokázat shodu s GDPR.
  • Nevíte, jaká data shromažďujete, kde jsou uložena a jak jsou zabezpečena.

Rizika zanedbání

  • Sankce ÚOOÚ
  • Ohrožení důvěryhodnosti

Naše řešení

Splnění podmínek GDPR | Bezpečnost IT

Zmapujeme stav plnění povinností GDPR. V případě potřeby navrhneme a příp. provedeme opatření. Vystavíme vám potvrzení o shodě s nařízením GDPR.

Vybrané příklady z praxe

Analýza dopadů GDPR pro státní podnik Povodí Labe

V PLA jsme prověřili připravenost na GDPR. Udělali jsme datovou inventuru, rizikovou analýzu na únik osobních údajů, a připravili nový interní předpis a vyškolili zaměstnance formou eLearningu.

Top manažeři
IT manažeři
Bezpečnostní manažeři
HR manažeři

Podobné potřeby

Vytvořit aplikaci na míru

Žádný software nesplňuje vaše představy? Pořiďte si originál. Analýza, vývoj a ladění a nasazení krok za krokem.

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?