Implementace GDPR pro Českou obchodní inspekci

Provedli jsme Českou obchodní inspekci jak zajistit shodu s nařízením GDPR. Datovou inventuru jsme zadávali do systému EFFIT a proto byl průběh velmi rychlý.
 1. < Jiné příklady z praxe

Implementace GDPR

2018

Náš klient

Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh výrobky a nabízejí nebo poskytují služby.

Potřeba klienta

 • Inspekce požadovala provedení Analýzy GDPR
 • Vytvoření návrhu opatření pro zajištění bezpečnosti osobních údajů
 • Metodická pomoc, školení vedoucích zaměstnanců, prezentace výstupů analýzy

Jak projekt probíhal

Po uzavření smlouvy s klientem následovala iniciační schůzka, na které jsme prezentovali základní změny v oblasti osobních údajů a dále pak jednotlivé kroky směrující k naplnění GDPR.

Blok A: Analýza dopadů

 • Základní audit řízení IT
 • Datová inventura
 • Audit zabezpečení

Blok B: Návrh opatření

 • Technické opatření
 • Organizační opatření
 • Smluvní opatření

Blok C: Realizace

 • Schválení opatření
 • Realizace opatření

Na schůzce jsme vysvětlili, že největší náročnost na klienta bude v oblasti datové inventury. V každé agendě je nutno probrat jaké osobní údaje klient zpracovává a určit důvod. Garantům se představil průběh schůzek, i s tím, že již přijdeme se základními procesy v jejich agendách.

Na schůzkách s garanty jsme prováděli datovou inventuru, kterou jsme evidovali v rámci systému EFFIT a rovnou jsme i řešili formu osobních údajů - tzn. zda jsou zpracovávány v elektronické podobě (a v jakém systému) anebo zda jsou zpracovávány v papírové podobě (kde se nacházejí a jak je daná oblast zabezpečena).

Dalším krokem byl audit stávajícího zabezpečení, a to jak fyzických dat (papírových) tak i elektronických dat.

V následujícím bloku jsme navrhli potřebná zabezpečení vždy v závislosti na klasifikace osobních údajů a doporučili jsme pasáže do smluvních ujednání.

V rámci posledního bloku jsme proškolili vedoucí pracovníky a představili si jednotlivé výstupy a změny v rámci jejich pracovních postupů.

Časová osa projektu

 • 02/2018 – výběrové řízení
 • 03/2018 – podpis smlouvy
 • 04/2018 – start projektu
 • 05/2018 – datová inventura
 • 06/2018 – předání hlavních výstupů
 • 07/2018 – školení a uzavření projektu

„Blue Partners mě potěšili tím, že namísto vyplňování dotazníku od garantů proběhl rychlý a efektivní meeting s garanty, kde v rámci schůzek se ihned zapisovaly informace do systému EFFIT.“

Ing. Michal Lojda, garant projektu za ČOI

Náročnost pro klienta

 • Jednotky hodin pro garanty jednotlivých agend v rámci datové analýzy
 • Deset hodin pro IT a bezpečnostního specialistu
 • Připomínky k hlavním dokumentům (směrnice, dodatky smluv)
 • 2 hodiny vedoucích pracovníků na představení výstupů a školení
 • 2 hodiny zaměstnanců na eLearningové školení GDPR a na provedení výstupního testu

Klíčové přínosy očima klienta

 • Meetingy s garanty agend namísto zaslání dotazníku
 • Komplexita navrhovaného řešení
 • Umění vypíchnout důležité aspekty GDPR a jeho aplikace do praxe

Výstupy v rámci analýzy GDPR:

 • Pro případnou kontrolu dozorového úřadu:
  • Záznamy o činnostech zpracování
  • Dokument prokazující shodu s GDPR
  • Směrnice na ochranu osobních údajů
  • Školení zaměstnanců – certifikáty
 • Interní dokumenty ČOI:
  • Analýza dopadů GDPR na organizaci
  • Detailní informace o zpracování osobních informací v rámci ČOI
  • GAP analýza
  • Riziková analýza
  • Přehled doporučených opatření

Řešené potřeby

Prokázat shodu s GDPR

Potřebujete získat potvrzení o řádném plnění podmínek evropského nařízení o ochraně osobních údajů? Nemáte na to lidi?

Související služby

Splnění podmínek GDPR | Bezpečnost IT

Provedeme vás problematikou evropského nařízení na ochranu osobních dat občanů, ať jste v jakémkoli stavu jeho plnění. GDPR řešíme tak, abychom vám ušetřili čas (máte jiné starosti), pomohli osobních dat lépe využít a současně je (i sebe) ochránili před rizikem úniku či zneužití.

Další příklady z praxe

Audit IT na největší soukromé škole

Provedli jsme audit IT řízení na největší soukromé škole v ČR. Proč je vhodné si udělat základní nezávislý audit IT řízení?

Top manažeři
IT manažeři
Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?