GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení o ochraně osobních údajů v rámci legislativy EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.
  1. < Slovník hesel

GDPR je zkratka General Data Protection Regulation, ucelený soubor pravidel na ochranu osobních dat občanů Evropské unie.

Nařízení GDPR je závazné pro všechny firmy, instituce a jednotlivce, kteří shromažďují a/nebo zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících v zemích Evropské unie. Povinnost se vztahuje i na subjekty registrované mimo EU, pokud na evropském trhu působí.

Osobami, na než se ochrana dat vztahuje, mohou typicky gbýt zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, žáci, klienti sociálních zařízení apod.

GDPR vstupuje v platnost jednotně v celé EU 25. května 2018. Nahradí současnou evropskou právní úpravu ochrany osobních dat (směrnice 95/46/ES) i příslušnou národní legislativu, v případě ČR zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sankce za nesplnění podmínek GDPR

V případě porušení podmínek GDPR hrozí povinným subjektům vysoké, až likvidační pokuty. Jsou inspirovány obdobně sankcemi za porušení pravidel hospodářské a jsou podstatně vyšší než pokuty, jimiž hrozí národní legislativa. Mohou dosáhnout až 20 mil. eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (platí vyšší z těchto možností).

Skutečná výše bude posuzována s přihlédnutím k typu údajů dotčených porušením, k době porušování, k počtu poškozených osob, k celkové výši škody i k úsilí povinného subjektu škodě zabránit nebo ji zmírnit.

Jak se připravit na GDPR

Vzhledem k blížícímu se termínu platnosti nové legislativy doporučujeme už nyní prověřit,

  • s jakými osobními údaji nakládáte a proč,
  • kde a jak je uchováváte
  • a kdo je zodpovědný za jejich ochranu.

Související služby

Splnění podmínek GDPR | Bezpečnost IT

Provedeme vás problematikou evropského nařízení na ochranu osobních dat občanů, ať jste v jakémkoli stavu jeho plnění. GDPR řešíme tak, abychom vám ušetřili čas (máte jiné starosti), pomohli osobních dat lépe využít a současně je (i sebe) ochránili před rizikem úniku či zneužití.

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?