K předchozí kapitole: E-kniha „NIS2 jednoduše“ – Opatření č. 2: Ukotvení IT bezpečnosti (6/12)

NIS2 - Ukotvení IT bezpečnosti

Obecně

Nejslabším článkem kybernetické bezpečnosti je člověk, a tohoto faktoru je často využito k proniknutí do sítí organizace. Zaměstnanci se stávají cílem phishingových útoků a různě nastražených malwarů. Proto je nezbytné klíčové zaměstnance vzdělávat a školit. Organizujte pravidelná školení, na kterých se zaměstnanci naučí rozpoznávat kybernetické nebezpečí, jak jim předcházet a komu podezření na nebezpečí hlásit. Kombinujte online kurzy s fyzickými workshopy a použijte i reálné příběhy a studie případů jako varování.

Školte pravidelně i management a garanty aktiv. Procházejte hrozby vaší společnosti a diskutujte o různých pohledech na věc. Jen to vás může všechny posunout dále.

Vzdělávejte i vaše IT např. cvičením simulovaného incidentu „na papíře“, kdy dopředu existuje scénář, co se přesně stalo a skupina prochází postupně dějem.

Pro garanty

Uživatelé

  • Vytvořte vnitřní předpis stanovující bezpečné chování uživatelů na přidělených prostředcích
  • Zajistěte vstupní školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně hlášení problémů a incidentů
  • Zajistěte pravidelné vzdělávání uživatelské bezpečnosti

Garanti a managment

  • Vytvořte vnitřní předpis pro garanty
  • Zajistěte pravidelné vzdělávání garantů a managementu o kybernetické bezpečnosti včetně nových hrozeb, trendů

IT

  • Vytvořte vnitřní předpis pro IT
  • Zajistěte vzdělávání IT administrátorů a podpory (vzdělávání, certifikace, kurzy)
  • Navrhněte cvičení IT při simulovaném incidentu (detekce, reakce, záznam, doplnění a aktualizace postupů)

Typické nedostatky ve firmách

Některé firmy se spoléhají na občasné zasílání ukázek podvodných e-mailů jako formu školení. Tento přístup však často selhává, protože zaměstnanci těmto e-mailům nevěnují dostatek pozornosti. Efektivnější je kombinovat online a prezenční školení a pravidelně testovat zaměstnance skrze phishingové e-maily.

Mnoho firem má IT předpisy pro uživatele, které mohou mít i více než 20 stran. Takovou porci žádný uživatel nepřečte s dostatečným porozuměním. Zjednodušte, zkraťte, případně udělejte shrnutí toho nejzásadnějšího na jednu stránku nebo do heslovité prezentace.

Vzdělávání garantů a diskuse o bezpečnosti je bohužel skoro tabu. Řada lidí se bojí toho, že neznají vše do detailu a budou nachytáni.

IT sice chodí na kurzy a nezbytné certifikace platforem, ale podceňované je praktické vyzkoušení užitých opatření. Velmi jednoduché a přitom efektivní je např. simulovaný incident (na papíře). Tyto simulace poskytují přehled o potřebných činnostech, a hlavně jejich přibližném časovém rozsahu.

Tento článek je součástí e-knihy „NIS2 jednoduše“, kterou si celou můžete stáhnout zde.

K další kapitole: E-kniha „NIS2 jednoduše“ – Opatření č. 4: Identity a přístupy (8/12)

Konzultace k NIS2 zdarma

NIS2 konzultace ZDARMA

V rámci 30minutové konzultace zdarma probereme v NIS2 to, co vás zajímá a s čím potřebujete pomoct. Neutápějte se v něčem, s čím si nevíte rady a raději nás kontaktujte.