Co je to Phish&Learn?

Jedná se o nejefektivnější metodu vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT bezpečnosti. Nejprve učitele vystavíme fiktivnímu kybernetickému útoku, vyzkoušíme jejich reakci a následně je naučíme, jak příště útok rozpoznat a jak se správně zachovat.

V čem je výjimečná naše metoda Phish&Learn?

 • spojuje teorii s praxí tím nejefektivnějším způsobem
 • zaměstnanci jsou vystaveni reálné zkušenosti (fiktivnímu útoku), což vzbudí opravdový zájem o problematiku
 • díky zážitku si nabyté znalosti a zkušenosti lépe zapamatují a pochopí
 • zaměstnance bude kurz bavit, budou o něm mluvit a zaryje se jim do paměti

Jak přesně vzdělávání metodou Phish&Learn probíhá?

Vzdělávání

 • Vašim učitelům nasimulujeme hackerský phishingový útok v podobě podvodného e-mailu a počkáme, jak budou reagovat.

Ukázka phishingové šablony na téma
 • Následně jim zašleme e-mail informující o proběhlém fiktivním útoku, v jehož příloze naleznou PDF soubor s cennými informacemi a radami týkajícími se kybernetické bezpečnosti.
 • Poté učitelům zpřístupníme online kurz uživatelské bezpečnosti. Kurz je sestavený z 16 témat a každé otevírá reálné, poutavé, snadno zapamatovatelné příběhy, podle skutečných událostí zaměřené na školní prostředí. Navazujeme vysvětlením problematiky, výčtem konkrétních rizik a návodem, jak je eliminovat.
 • Jednotlivé díly online kurzu si mohou uživatelé prostudovat kdykoliv a kdekoliv, podle svých časových možností.
 • Aby zaměstnanci nebyli přehlceni informacemi, je možné vybrat si vzdělávání postupnou metodou, kdy jsou uživatelům zpřístupněny články postupně (přístup do všech článků se získá během dvou a půl měsíců - doporučeno). Otevření dalších článků avizujeme e-mailem.
 • Kurz je ukončen testem nabytých znalostí. Pokud zaměstnanec uspěl, může si stáhnout certifikát. V opačném případě má možnost test zkusit znovu.

Prostředí kurzu bezpečnosti
Certifikát po splnění testu v našem kurzu bezpečnosti

Administrace

 • Pokud je zakoupen kurz pro více osob, automaticky je přístupné prostředí administrace pro přehled nad zaměstnanci a jejich vzděláváním. Základem je přehledová stránka.
 • Dále jsou k dispozici stránky kurzů s výsledky jednotlivých zaměstnanců a s možností stažení příslušných certifikátů.
 • V kartě studenta lze pak vidět přehledné zobrazení přidělených kurzů, postup, datum jejich splnění a výsledky jednotlivých testů.

Administrace kurzu bezpečnosti

Cena

Cena závisí na několika faktorech, jako je např. počet školených zaměstnanců. Rozhodně vás ale nezruinuje. Spíše bychom si troufli říci, že vás příjemně překvapí.

V ceně balíčku je:

 • reálný zážitek pro zaměstnance (phishing)
 • PDF soubor vysvětlující typické phishingové útoky
 • online vzdělávací kurz
 • statistiky z fiktivního útoku
 • administrace a statistiky zaměstnanců o průběhu školení v reálném čase
 • neustálá asistence našeho pracovníka, který je po celou dobu kampaně připraven kdykoli vám a vašim zaměstnancům pomoci a poradit v případě potřeby

Máte obavy?

 • Jsme držiteli osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Víme, co to znamená diskrétnost. NDA je samozřejmostí.
 • Jsme auditoři bezpečnosti a GDPR, a tedy víme, jak nakládat s osobními údaji a jak je zabezpečit.
 • Osobní data nikdy nebudou využita mimo kampaň.
 • Získané údaje zachováme pouze po dobu 3 měsíců od ukončení kampaně případně na vyžádání vymažeme dříve.