Co pro vás zajistíme

 • IT správa dle vašich potřeb
 • Outsourcing IT namísto zakládání vlastního IT oddělení
 • Posílení vašeho stávajícího IT oddělení
 • Efektivní řešení nových úkolů ve vašem IT
 • Zajištění nepřetržitého fungování IT, i během dovolených vašich IT specialistů
 • Provozování aplikací mimo vaše vlastní servery
 • Centrální středisko podpory (hotline, helpdesk)
 • Přenesení odpovědnosti na smluvního partnera
 • IT administrátor

Jak to funguje

Ať už se zapojíme do vašeho týmu IT pracovníků, začneme pracovat odděleně na nových úkolech, nebo převezmeme odpovědnost za správu celého IT, vždy se budeme řídit dohodnutými pravidly. Uvědomujeme si, že jasné rozdělení působnosti a odpovědnosti je v této kritické oblasti klíčové. Proto jsme pečliví a korektní, komunikujeme a plánujeme.

Správu IT lze často velmi dobře rozdělit, takže oba týmy pracují v podstatě samostatně. U některých služeb, které poskytujeme vzdáleně (např. pronájem serverů pro aplikace), není pracovní styl vašeho IT vůbec dotčen.

Naše pokrytí zahrnuje:

 • Správa serverů a sítí
 • Údržba a servis PC a dalšího hardwaru
 • Správa aplikací včetně licenčních povinností
 • Zajištění služeb elektronické pošty a její ochrana před zneužitím
 • Zabezpečení sítí a ochrana dat
 • Bezpečné zálohování a archivace dat
 • Správa firemních a specializovaných informačních systémů (CRM, DMS, ERP)

Pokud máte další požadavky, neváhejte se na nás obrátit – rádi je splníme.

Výstupy, KPI, měřitelnost

Kvalitu služeb, dodržení reakčních dob a další důležité parametry včetně sankcí definuje smlouva. Čas odezvy a kvalitu služeb pravidelně měříme a reportujeme. Obvykle jednou za měsíc doručíme seznam poskytnutých služeb a soupis rizik nebo nedostatků, na které jsme během práce narazili. Akutní problémy řešíme bezodkladně.

Pracovními výstupy jsou i výkazy práce a pravidelné schůzky s vaším IT nebo byznys sektorem. Aktivity, plány i náklady svého IT budete mít pod kontrolou.

Garance

 • Důvěrná znalost IT prostředí v malých i velkých organizacích
 • Přesah do souvisejících oborů (IT audity, legislativa vč. GDPR, optimalizace procesů, tvorba aplikací ad.)
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců
 • Schopnost domluvit se s vašimi ajťáky i laiky
 • Systematická odborná péče o provoz a rozvoj IT
 • Spolehlivá ochrana dat
 • Vysoce pravděpodobná úspora nákladů na outsourcované služby ve srovnání s náklady na vlastní IT při stejné úrovni a rozsahu

Cena

Správu IT můžeme účtovat paušální měsíční platbou, nebo podle skutečných nákladů (měsíční výkaz prací, odhad předem). Oblíbeným modelem je paušální platba s výkazem víceprací, které nejsou součástí paušálu.

Výchozí ceník

Smlouva s platbami podle skutečnostiSmlouva s paušální platbou
Hodinová sazba pro práce i vícepráce (pracovní dny 8–18)850 Kč790 Kč
Hodinová sazba pro vícepráce (pracovní dny 18–8, víkendy a svátky 0–24)1150 Kč1150 Kč

FAQ (často kladené otázky)

Je to drahé?

Podle našich zkušeností je provoz vlastních IT oddělení často dražší. Platíte nás pouze za odvedenou práci, která je tím méně nákladná, čím lépe se o vaše zařízení staráme. Naše služby jsou jasně zdůvodněné a specifikované podle vašich potřeb. Hledáme nejlepší poměr nákladů a přínosů pro váš byznys, což umíme garantovat díky našim zkušenostem a profesionalitě.

Nevím, co u nás budete celý den dělat.

Naší prací je nepřetržitý monitoring a pravidelná údržba sítě, serverů, počítačů, periferií a aplikací. Drobné úkony řešíme vzdáleně, větší na místě. Nic z toho obvykle nezabere celý den. Přizpůsobujeme se vašim časovým potřebám a účtujeme jen za skutečně odvedenou práci, aniž byste platili za přestávky či pojištění.

Kam se můžeme obrátit v případě dotazu?

S dotazy se můžete obracet na naši telefonickou podporu, požadavky spravujeme prostřednictvím helpdesku. Potenciální problémy obvykle vyřešíme s předstihem. Rizika, potřeby, příležitosti i rozvojové plány osobně konzultujeme s odpovědnými manažery.

Znepokojuje nás představa cizích lidí v našich datech.

Jsme držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Naši zaměstnanci, kteří mají přístup k vašim datům, jsou dlouholetí, prověření a loajální pracovníci Blue Partners, kteří striktně dodržují naše vnitřní předpisy.

Bojím se, že přizvání externistů jen zvýší zmatek v našem IT sektoru.

Vaše obavy jsou pochopitelné. Máme zavedené způsoby, jak efektivně komunikovat a koordinovat se s vaším týmem. Konzultujeme a postupujeme s ohledem na vaše potřeby, možnosti a zvyky. Obvykle najdeme funkční model spolupráce a případné komplikace řešíme úpravou tohoto modelu.

Proč s námi?

 • Budete nám bez potíží rozumět. Odborné IT pojmy vysvětlíme ve vašem jazyce.
 • Spolupráce a komunikace. Dokážeme najít společnou řeč, spolupráce a komunikace je pro nás základem každé činnosti.
 • Efektivní řešení. Nevnucujeme zbytná nebo zbytečně nákladná řešení. Sledujeme váš užitek v dané situaci i v dlouhodobé perspektivě.
 • Krátké reakční doby. 90 % servisních zásahů začíná do 60 minut od nahlášení.
 • Bezpečnost na prvním místě. Sledujeme tok citlivých dat a chráníme je v každém okamžiku.
 • Diskrétnost. Absolutní diskrétnost garantujeme NDA smlouvou.
 • Hladký provoz. Garantujeme smluvní čas odezvy i opravy chyby (response/repair time).
 • Hluboký vhled. Máme hluboký vhled do problematiky firemních IT struktur.
 • Široké zkušenosti. Využíváme zkušeností se souvisejícími disciplínami (bezpečnostní audity, optimalizace a dokumentace procesů, vývoj aplikací).