Které problémy vyřešíme

 • Nemáte nikoho, kdo by se vám staral o IT
 • Nechcete zakládat vlastní IT oddělení
 • Vlastní IT oddělení máte, ale potřebuje posílit
 • Máte nové úkoly, které vlastní IT nedokáže efektivně plnit
 • Potřebujete, aby IT fungovalo, i když jsou ajťáci na Bali
 • Nechcete své aplikace provozovat na vlastních serverech
 • Chcete mít centrální středisko podpory (hotline, helpdesk)
 • Chcete přenést odpovědnost na smluvního partnera

Jak to funguje

Ať už splyneme s vašimi IT pracovníky, začneme pracovat odděleně na nových úkolech, nebo převezmeme odpovědnost za správu celého IT, budeme se pohybovat v mezích dohodnutých pravidel. Jsme si vědomi, že rozdělení působnosti i odpovědnosti je v tak kritické oblasti zcela zásadní. Proto jsme pečliví a korektní, komunikujeme a plánujeme.

Správu IT lze často velmi dobře rozdělit, takže oba týmy pracují v podstatě odděleně. U některých služeb, které poskytujeme vzdáleně (např. pronájem serverů pro aplikace), není pracovní styl vašeho IT dotčen vůbec.

Standardně pokrýváme tyto potřeby:

 • Správa serverů a správa sítí
 • Správa, údržba a servis PC a dalšího hardware
 • Správa aplikací včetně licenčních povinností
 • Zajištění služeb elektronické pošty a její bezpečnosti před zneužitím
 • Zabezpečení sítí a ochrana dat
 • Bezpečné zálohování a archivace dat
 • Správa firemních a specializovaných informačních systémů (CRM, DMS, ERP)

Máte-li jiné požadavky, neváhejte je předložit.

Jde nám o hladký provoz v moderním a stabilním IT prostředí, s minimem nároků na vaše lidské i finanční zdroje. Naším cílem je vyvážený kompromis mezi přínosy a náklady.

Výstupy, KPI, měřitelnost

Kvalitu služeb, dodržení reakčních dob a další důležité parametry včetně sankcí definuje smlouva. Čas odezvy a kvalitu služeb pravidelně měříme a reportujeme. Obvykle jednou za měsíc doručíme seznam poskytnutých služeb a soupis rizik nebo nedostatků, na které jsme během práce narazili. Akutní problémy řešíme bezodkladně.

Pracovními výstupy jsou i výkazy práce a pravidelné schůzky s vaším IT nebo byznys sektorem. Aktivity, plány i náklady svého IT budete mít pod kontrolou.

Garance

 • Důvěrná znalost IT prostředí v malých i velkých organizacích
 • Přesah do souvisejících oborů (IT audity, legislativa vč. GDPR, optimalizace procesů, tvorba aplikací ad.)
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců
 • Schopnost domluvit se s vašimi ajťáky i laiky
 • Systematická odborná péče o provoz a rozvoj IT
 • Spolehlivá ochrana dat
 • Vysoce pravděpodobná úspora nákladů na outsourcované služby ve srovnání s náklady na vlastní IT při stejné úrovni a rozsahu

Co budeme chtít po vás

Potřebujeme slyšet, co od nás očekáváte, a vyjasnit kompetence mezi vašimi a našimi lidmi. Dále trochu času na projednávání aktuálních potřeb.

Cena a formality

Správu IT můžeme účtovat paušální měsíční platbou, nebo podle skutečných nákladů (měsíční výkaz prací, odhad předem). Oblíbeným modelem je paušální platba s výkazem víceprací, které nejsou součástí paušálu.

Výchozí ceník

Smlouva s platbami podle skutečnostiSmlouva s paušální platbou
Hodinová sazba pro práce i vícepráce (pracovní dny 8–18)850 Kč790 Kč
Hodinová sazba pro vícepráce (pracovní dny 18–8, víkendy a svátky 0–24)1150 Kč1150 Kč

Obavy?

Je to drahé…

Těžko polemizovat. Podle našich zkušeností je dražší spíše provoz vlastních IT oddělení. Proč? Platíte nás jen za skutečně odvedenou práci, které je tím méně, čím lépe se o vaše stroje staráme. A my se o ně postarat opravdu umíme. Děláme jasně zdůvodněné práce pro jasně specifikované potřeby. Hledáme nejlepší poměr nákladů a přínosů pro váš byznys. Máme dost zkušeností i morálky, abychom ho uměli najít a garantovat.

Nevím, co u nás budete celý den dělat.

Podstatou naší práce je nepřetržitý monitoring a pravidelná údržba sítě, serverů, počítačů, periferií a aplikací. Drobné úkony řešíme vzdáleně, větší na místě. Nic z toho obvykle nezabere celé dny.

V rámci spolupráce se přizpůsobíme vašim časovým potřebám. I tehdy ale vypínáme hodiny, jakmile svou práci dokončíme. Neplatíte nám obědy ani pojištění.

S dotazy se můžete obracet na naši telefonickou podporu, požadavky spravujeme prostřednictvím helpdesku. Hrozící problémy obvykle vyřešíme s předstihem. Rizika, potřeby, příležitosti i rozvojové plány osobně konzultujeme s odpovědnými manažery.

Znepokojuje nás představa cizích lidí v našich datech.

Jsme držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Všichni naši lidé, kteří se dostanou do styku s vašimi daty, jsou dlouholetí, prověření a loajální zaměstnanci Blue Partners, kteří striktně dodržují naše vnitřní předpisy.

Bojím se, že přizvání externistů jen zvýší zmatek v našem IT sektoru.

Taková obava je pochopitelná a na rovinu říkáme, že v některých případech i důvodná. Máme ale způsoby, jak si věci uspořádat a vzájemně si vyříkat.

Hlásíme, co chceme dělat. Konzultujeme, komunikujeme postupujeme s ohledem na vaše potřeby, možnosti a zvyky. Obvykle najdeme funkční model a k žádným komplikacím tedy nedojde. Pokud by se přesto objevily, model upravíme.

Proč správu IT svěřit Blue Partners?

 • Budete nám bez potíží rozumět. Odborné IT pojmy vysvětlíme ve vašem jazyce.
 • Dokážeme najít společnou řeč, spolupráce a komunikace je pro nás základem každé činnosti.
 • Nevnucujeme zbytná nebo zbytečně nákladná řešení. Sledujeme váš užitek v dané situaci i v dlouhodobé perspektivě.
 • Velmi krátké reakční doby — 90 % servisních zásahů začíná do 60 minut od nahlášení.
 • Bezpečnost na prvním místě. Sledujeme tok citlivých dat a chráníme je v každém okamžiku.
 • Nikomu ani muk. Absolutní diskrétnost garantujeme NDA smlouvou.
 • Slibujeme hladký provoz. Garantujeme smluvní čas odezvy i opravy chyby (response/repair time).
 • Máme hluboký vhled do problematiky firemních IT struktur.
 • Využíváme zkušeností se souvisejícími disciplínami (bezpečnostní audity, optimalizace a dokumentace procesů, vývoj aplikací).