Určení aplikací

 • Systémy pro správu a prezentaci dat (BI)
 • Systémy pro výměnu dat (ETL)
 • Systémy pro správu dokumentů (DMS)
 • Systémy pro obsluhu zákazníků (CRM)
 • Skladové evidence
 • Aukční a inzertní systémy
 • Rezervační systémy
 • Mobilní aplikace k obsluze produktů

Jak to funguje

Vývoj softwaru začínáme důkladnou analýzou vašeho zadání, potřeb a souvislostí. Ptáme se. Domýšlíme personální i byznysový kontext. Upozorňujeme na rizika i příležitosti, navrhujeme alternativy. Vidíme za horizont IT řešení.

Průběh vývoje aplikace

Končíme předáním instalované, vyladěné a v reálném provozu otestované verze. Dodáme podrobnou dokumentaci a nastartujeme trvalou technickou podporu. Co se stane mezi tím?

Vývoj a provoz

 • Popíšeme funkce, vzhled a ovládání aplikace. Myslíme na priority a komfort konkrétního uživatele.
 • Navrhneme grafické rozhraní a podrobíme ho testování.
 • Naprogramujeme grafický prototyp k simulaci skutečného chování.
 • Dokončíme aplikaci a znovu důkladně testujeme na různých zařízeních a platformách.
 • Migrujeme data a provedeme testy v ostrém provozu.
 • Nastavíme uživatelská práva, obslužné a kontrolní procesy.
 • Vyškolíme administrátory a/nebo uživatele.
 • Předáme podrobnou dokumentaci.

Technologie

 • Webové aplikace: .NET (Core, C#, MVC, ASPX), IIS, MS SQL/PostgreSQL/Oracle, Entity Framework, HTML5, CSS3/LESS, JQuery, XML, JSON, Bootstrap, Angular, Telerik Kendo a další
 • Aplikace pro OS Android: Android Studio (včetně Android 6)
 • Multiplatformní mobilní aplikace pro Android, iOS a Windows: Xamarin
 • Další: C#, MySQL, SSIS a další

Výstupy, KPI, měřitelnost

Soulad pojetí aplikace s vašimi potřebami opakovaně testujeme v průběhu celého vývoje. Finální podobu aplikace můžete ovlivnit v řadě kontrolních bodů. Každá etapa vyžaduje vaše schválení.

Po spuštění bedlivě sledujeme chování a výkon aplikace. Ověřujeme, zda plní uživatelské, výkonnostní nebo obchodní cíle. Přijímáme opatření, když tomu tak není.

Garance

 • Soulad řešení se zadáním
 • Dodržení termínů a cen vývoje (pod sankcí)
 • Dodržení garantovaných parametrů aplikace (funkčnost, dostupnost, výkon)
 • Servisní zásah v dohodnuté lhůtě
 • Kvalitní programový kód

Co budeme chtít po vás

Programování internetové i mobilní aplikace se vždy děje na míru vašim potřebám, proto se stáváte klíčovým členem týmu. Očekáváme od vás přiměřenou trpělivost a pozornost zejména v těchto bodech vývoje:

 • při popisu cílů a žádoucího chování aplikace
 • při kontrole/testování návrhů/výstupů ve všech etapách vývoje

Požadavky na součinnost konkrétních pracovníků upřesníme v časné fázi přípravy projektu.

Cena a formality

Aplikaci můžete zakoupit se všemi autorskými právy, nebo ji provozovat jako službu za měsíční poplatek (SaaS). Počty uživatelů nikdy neomezujeme.

Cenu za vývoj aplikace, resp. výši licenčního poplatku, spočítáme už na základě prvotní analýzy, která je (pro vás) bezplatná a nezávazná. Riziko vzniku víceprací včas avizujeme. Vícenáklady kalkulujeme předem formou dodatkového rozpočtu, nebo návrhu na navýšení licenčního poplatku.

Podmínky spolupráce, nároky na součinnost, klíčové parametry aplikace a poskytnuté garance stanoví smlouva, jejíž nedílnou součástí je rozpočet nebo licenční ujednání.

Obavy?

Vícenáklady…

Řídíme projekt tak, aby vícenáklady nevznikly. V případě změn, které provedete v zadání, předkládáme dodatkový rozpočet. Faktura vás nemůže překvapit.

Zpoždění…

Na váš projekt vyčleníme odpovídající kapacity, aby mohl proběhnout dle časového plánu. Včasné plnění je samozřejmě závislé i na součinnosti vašich pracovníků. Požadavky prodiskutujeme a zakotvíme ve smlouvě.

Nedostupnost zdrojového kódu…

Pokud aplikaci nehodláte provozovat v režimu SaaS, můžete se stát majiteli všech zdrojových kódů a kompletní technické dokumentace. Používáme rozšířené vývojářské technologie. V případě potřeby rozvoje aplikace vám opět rádi vyjdeme vstříc.

Nesplněná očekávání, nefunkčnost a nespolehlivost…

Máme zkušené analytiky, kodéry i programátory. Specifikaci zadání věnujeme maximální pozornost. Aplikace projde důkladnými testy na všech úrovních vývoje. Každou fázi zakončuje vaše schválení. Smlouva nás zavazuje k zajištění dlouhodobé provozuschopnosti aplikace podle předem dohodnutých pravidel. Vyjdeme vám vstříc, pokud potřebujete cokoliv změnit.

Proč vývoj aplikací svěřit právě Blue Partners?

 • Aplikace pro nás není cíl, ale prostředek k řešení vašich byznysových problémů.
 • Máme zkušený, stabilní a sehraný tým vývojářů.
 • Vyvinuli jsme malé i velké aplikace pro až 100 000 uživatelů.
 • Poctivá práce s nulami a jedničkami. Garantujeme kvalitní kód a stanovený výkon.
 • Integrace aplikací s vašimi systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP), správu dokumentů (DMS) a identit (IdM), s business intelligence systémy a dalšími.
 • Bezpečnost na prvním místě. Sledujeme tok citlivých dat a chráníme je v každém okamžiku.
 • Nikomu ani muk. Mlčenlivost garantujeme NDA smlouvou. Víme, co znamená diskrétnost, vlastníme osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné.
 • Žádná nemilá překvapení. Ceny a termíny jsou konečné.
 • Nemusíte biflovat nová slovíčka. Za tým s vámi bude vaším jazykem komunikovat jediný, dokonale informovaný a komunikativní pracovník.
 • Slibujeme hladký provoz. Garantujeme smluvní čas odezvy i opravy chyby (response/repair time).

Ukázka aplikace Realitního portálu pro hlavní město Prahu