Co je NIS2 a na koho se vztahuje?

NIS2 je evropská směrnice, která má zásadní vliv na způsob, jakým organizace chrání své informace. Ale pro nás je to více než pouhá směrnice. Je to cesta, jak zlepšit celkovou kybernetickou bezpečnost organizace a snížit rizika na přijatelnou hodnotu za dosažitelnou cenu.

Přináší 10 klíčových okruhů, které musí organizace dodržovat, včetně analýzy rizik, zvládání incidentů, kontinuity činností, bezpečnost v rámci dodavatelského řetězce a dalších.

NIS2 se vztahuje na organizace, které naplňují dvě základní kritéria: poskytují alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice a jsou středním nebo velkým podnikem..

Potřebujete zjistit, zda se na vás NIS2 vztahuje?

Ověřte si, zda spadáte pod NIS2!

Ověřte si, zda vaše organizace spadá pod NIS2!

Náš ověřovací systém z veřejných zdrojů zjistí, zda vaše organizace spadá pod novou směrnici NIS2.

K ověření

Kdy začne platit NIS2?

V rámci úprav v národní legislativě by Česká republika měla mít zaveden nový rámec povinností (formou novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti a některých dalších relevantních předpisů) nejpozději do 16. října 2024.

U většiny organizací je potřeba začít s přípravami již nyní, protože implementace opatření trvá typicky okolo 6 měsíců – 12 měsíců.

Jak vám pomůžeme s implementací NIS2?

Podrobně vás seznámíme s klíčovými aspekty NIS2, analyzujeme vaše specifické potřeby a představíme vám personalizovanou nabídku. Poté jsme připraveni koordinovat realizaci bezpečnostních opatření a zajistíme, aby vaše data byla maximálně chráněna a abyste byli schopni zajišťovat vaše služby.

Výsledkem spolupráce budou:

 • Politika bezpečnosti informací
 • Analýza rizik vycházející z hodnocení procesů a systémů
 • Směrnice pro IT a uživatele
 • BCP a DR plány pro kritické procesy organizace
 • Bezpečnostní standardy pro dodavatele a aplikace
 • Certifikáty uživatelů o absolvování kurzu uživatelské bezpečnost


Výstupy NIS2


Nezávazná 30 minutová konzultace ZDARMA!

Potřebujete s NIS2 poradit? Využijte naší konzultace zcela zdarma. Zavolejte nám nebo napište, rádi se vám budeme věnovat.

Kontakt

Proč přípravu na NIS2 svěřit Blue Partners?

 • Vždy hledáme efektivní cesty pro naše zákazníky. Každý zákazník je unikátní a má své potřeby a často je zbytečné nastavovat brutální a drahá opatření
 • Provedeme vás lidsky NIS2 a vysvětlíme vám základní stavební kameny, na kterých budeme společně stavit bezpečnost delší dobu
 • Máme definovaný proces pro naplnění NIS2
 • Máme praxi s audity i zaváděním bezpečnostních opatření
 • Máme efektivní systém pro evidenci rizik a opatření (a nejen to)
 • Pracují pro vás zkušení a diskrétní odborníci prověření dlouholetou firemní kariérou
 • Blue Partners je vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné

CIA – Certified internal auditor logo
ISO 9001 - logo
ISO 20000 - logo
ISO 27001 - logo
ISMS Lead auditor - logo
PRINCE2 - logo