Hlavní stránka / O společnosti Blue Partners /

O společnosti Blue Partners

Blue Partners jsme založili v roce 2005 se záměrem nabídnout zákazníkům IT služby jako ucelený soubor nástrojů, které jednoznačně a měřitelně podpoří jejich bezpečnost a růst.

Představení společnosti

Provádíme audity a transformaci podnikových informačních systémů a řízení celé IT infrastruktury malých i velkých firem a institucí. Vyvíjíme webové aplikace pro podporu procesů řízení. Nabízíme profesionální podporu řízení projektů tvorby a rozvoje informačních technologií. Zajišťujeme podporu manažerských rozhodnutí při plánování investic do technologií IT s doložením údaje a faktů.

Tomáš Veselý, jednatel společnosti

Tomáš Veselý

Jednatel

Architekt, analytik, PM, ISMS lead auditor

Jirka Houša, auditor

Jirka Houša

Auditor

ISMS lead auditor, dokumentace, PM

Radek Vejvoda, vedoucí vývoje

Radek Vejvoda

Vedoucí vývoje

Architekt, analytik, PM-PRINCE2, development, agilní vývoj

Milan Mach, Šéftechnik

Milan Mach

Šéftechnik

Správa serverů a desktopů, bezpečnost

Věnek Herynk, Senior developer

Věnek Herynk

Senior developer

Programování, databáze, bezpečnost

Martin Swientek, Infrastrukturní specialista

Martin Swientek

Infrastrukturní specialista

Windows, Linux, virtualizace, VPN, zálohování, dohled

Zabýváme se vším, co má vliv na spolehlivost, výkon, bezpečnost a náklady IT v podnicích a organizacích. Nabízíme profesionální podporu provozu i rozvoje informačních technologií a procesů s nimi spojených. Zvyšujeme kvalitu manažerských rozhodnutí při plánování investic.

Firemní certifikáty

Jsme držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné (vznik).

  • ISO 9001
  • ISO 20000
  • ISO 27001
  • Microsoft Silver Partner

Osobní certifikáty

Naši lidé jsou držiteli jednoho nebo více certifikátů:

  • PRINCE2
  • CIA – Certified internal auditor
  • ISMS Lead auditor
  • Manažer ZKB
  • Auditor ZKB
  • Microsoft Professional
CIA – Certified internal auditor logo
ISO 9001 - logo
ISO 20000 - logo
ISO 27001 - logo
ISMS Lead auditor - logo
PRINCE2 - logo

Jak pracujeme

Přinášíme užitek hned i v dlouhodobé perspektivě.
Nevnucujeme zbytná nebo příliš drahá řešení.
Máme šikovné lidi s širokým záběrem znalostí a zkušeností.
Otevřeně říkáme, co si myslíme.
Říkáme to jenom vám. Jinak jsme naprosto diskrétní.

Garance

Důvěrná znalost řešené problematiky
Srozumitelné informace o smyslu, průběhu a ceně prací
Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců
Korektní a vstřícné jednání

Ochrana citlivých dat

Jsme držiteli osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Lidé, kteří přijdou do styku s vašimi daty, jsou prověřeni min. 10letým zaměstnaneckým poměrem u Blue Partners. Při práci s citlivými údaji se striktně řídíme zákony a našimi vnitřními předpisy.

Reakční doby a lhůty realizace

Termíny držíme. Pokud se to výjimečně nedaří, včas vás informujeme o důvodech i důsledcích. V rámci servisních kontraktů definujeme čas odezvy (kdy zahájíme zásah) a čas obnovy (kdy dokončíme zásah). Statistika hlásí dodržení 98 % stanovených lhůt.

Smluvní zajištění

Před zahájením projektu předložíme kvalifikovaný odhad termínů a cen.
Uzavřeme smlouvu o dílo, příp. i NDA smlouvu.

Ceny a platby

Ceny jsou smluvní.
Práce účtujeme dohodnutým způsobem, nejčastěji platbou za definovaný výstup nebo průběžným účtováním vykázaných prací.