V prostředí, kde kybernetické hrozby neustále rostou a zpřísňují se regulační požadavky, je pro organizace kriticky důležité, aby se ujistily, že jejich bezpečnostní opatření jsou na nejvyšší možné úrovni. Nová směrnice NIS2, schválená v prosinci 2022, znamená pro střední a velké organizace významný posun v požadavcích na kybernetickou bezpečnost. S datem účinnosti nového zákona o kybernetické bezpečnosti stanoveném na říjen 2024 a samoidentifikací do ledna 2025, by se mohlo zdát, že je dostatek času na přípravu. Avšak realita je taková, že čas běží rychleji, než se zdá, protože IT má vždy hodně projektů a proaktivní přístup v této oblasti je nezbytný.

Harmonogram legislativy a vašich akčních kroků

Na následujícím obrázku je zobrazena linie legislativy a linie co byste měli dělat, abyste zajistili shodu včas.

Harmonogram legislativních kroků a jejich postup. Linie vašich akčních kroků pro zajištění shody.

Proč začít již nyní?

Za prvé, analýza stavu kybernetické bezpečnosti, která je prvním krokem k zajištění souladu s NIS2, není úkonem, který se dá udělat přes noc. Vyžaduje důkladné posouzení stávajících bezpečnostních opatření vzhledem k poskytování služeb. Tato analýza je základním kamenem pro další kroky, jako je plán implementace, návrh alokace financí a zdroj. Proto pokud se tato analýza neudělá opravdu pořádně a pro navržená opatření se správně neodhadnou potřebné zdroje, dopadnou následné fáze špatně.

Za druhé, vzhledem k současným jiným projektům IT a jejich vytíženosti je nezbytné začít co nejdříve, aby organizace měla dostatek času na implementaci všech potřebných změn. Příprava na NIS2 není projekt, který by se měl přidávat na konec dlouhého seznamu IT úkolů. Je to priorita, která vyžaduje značné zdroje a pozornost.

Rizika odkládání

Odkládání analýzy a přípravných kroků může vést k situaci, kdy organizace nebude mít dostatek času na provedení nezbytných změn a může čelit vysokým pokutám za nesoulad s NIS2. Dále, vzhledem k narůstajícím kybernetickým hrozbám, může odkládání znamenat zvýšené riziko bezpečnostních incidentů, které mohou mít devastující dopad na operace, pověst a finanční zdraví organizace.

Akční plán

  1. Okamžitě zahajte analýzu stavu kybernetické bezpečnosti: Identifikujte svá kritická aktiva a posuďte současný stav svých bezpečnostních opatření.
  2. Alokujte potřebné finance a lidské zdroje: Zajistěte, že máte dostatečné zdroje pro implementaci potřebných změn.
  3. Vytvořte a implementujte bezpečnostní koncepci: Na základě analýzy vypracujte plán zajištění shody s NIS2.
  4. Edukujte své zaměstnance a garanty: Zajištění kybernetické bezpečnosti je týmová věc. Ujistěte se, že všichni relevantní zaměstnanci a partneři jsou informováni o požadavcích NIS2 a o tom, jak mohou přispět k bezpečnosti organizace.

Nejste si jisti, zda se vaše společnost řadí mezi ty, na které se NIS2 vztahuje? Naše online ověření vám na základě IČ rychle poskytne odpověď.

Pokud potřebujete pomoc s implementací NIS2 ve vaší organizaci, neváhejte nás kontaktovat a využijte naší primární konzultace zdarma.

Pro porozumění směrnici NIS2 a tomu, jak se na ni efektivně připravit, vám nabízíme možnost stáhnout si náš ebook "NIS2 jednoduše". Tento průvodce vás provede klíčovými kroky k zajištění souladu s novou regulací a pomůže vám chránit vaši organizaci před kybernetickými hrozbami. Nečekejte, dokud nebude pozdě, a začněte s přípravou již dnes.