Řídíte své IT, nebo jste jeho obětí?

Každý český podnikatel ví, že IT je pro jeho podnikání klíčové, a jestli na tom příští roky něco změní, tak jen to, že význam IT bude stále růst. V praxi se to ale, světe div se, příliš neprojevuje. Ukážeme tři základní neduhy ohrožující růst firem v podmínkách superkonkurence a zvyšujícího se kybernetického ohrožení.

01.08.2017

Progresivní ztráta paměti

Lidé z IT nenávidí dokumentaci. Za nejlepší úložiště informací o svěřené technice považují vlastní hlavu, s níž na krku jejich cena objektivně stoupá. K fluktuaci přesto dochází, a tak firma s každou rozvázanou smlouvou ztrácí kus vědomí o sobě samé. Je pro ni stále obtížnější IT efektivně vést, natož rozvíjet.

Pokoušení černých labutí

Alarmujícím faktem je nepřipravenost většiny firem na havárii nebo zničení IT infrastruktury. Neexistují plány obnovy, a pokud ano, jsou vágní nebo zastaralé. Kontakty na lidi, kteří mohou havárie řešit, jsou dobře utajené. Nikdo neví, co všechno může havárie způsobit, jak dlouho se bude napravovat a kolik to firmu bude stát v přímých nákladech i ve ztrátách. Lidská mysl tak ochotně vytěsňuje rizika; však oni to ajtíci nějak rozchodí!

Jak to víme?

Díváme se do výsledků průzkumu, v němž více než 500 českých manažerů popsalo stav IT v jejich firmách. Test odhalil mnoho nedostatků, při osobních pohovorech ale vyšlo najevo, že realita je ještě mnohem drsnější. Řada pravidel, procedur a dokumentů, v jejichž existenci ředitelé doufali, ve skutečnosti neexistovala anebo byla dysfunkční. 

Jak zatočit se ztrátami a riziky