Test odhalil stav IT v českých firmách

Náklady na IT rostou. České firmy investují do provozu svých informačních technologií už téměř čtvrt bilionu korun ročně. O to více udivují investice schvalované bez podrobné znalosti skutečných potřeb.

20.05.2017

V mnoha firmách zuří zákopová válka mezi vedením a IT oddělením, pokud jde o výši přiměřených investic. Schválené prostředky pak ale často mizí v černých dírách domněnek a pocitů. Ukázalo se, že nejvíc tím trpí to nejdůležitější z IT — bezpečnost firmy před ztrátou citlivých dat se všemi dopady na ekonomiku, závazky a dobré jméno značky.

Fakta, prosím

Není tento závěr také pouhou domněnkou? Není. Zeptali jsme se více než pěti stovek ředitelů a IT manažerů českých firem, jak řídí svá IT oddělení, jak plánují výdaje a o jaké údaje se při tom opírají.

Výsledky průzkumu ukázaly, jak překvapivé množství firem výkony vlastního IT provozu nedefinuje, neměří ani nehodnotí, případně tak činí nedůsledně. Investice tudíž nesměřují tam, kde mohou maximálně přispět k růstu firmy a/nebo ji chránit před největšími maléry. Co hůř: kdyby už k malérům došlo, řada firem jen matně tuší, co všechno je v ohrožení a jak v kritické situaci postupovat.

A tak si IT oddělení stěžují na (třeba i skutečný) nedostatek prostředků, zatímco management neví, na co přesně je vynakládá. I když IT oddělení různá data sbírají a mají, nedokážou je interpretovat a přetavit v pádný argument nebo opatření.

Pak se okamžikem pravdy o stavu firemního IT může stát až havárie, která firmu připraví o účetnictví, osobní data zákazníků, know-how a několikadenní příjmy — škody si seřaďte podle chuti.

Podrobná prezentace výsledků

Co jsme zjišťovali

Skutečný stav IT v českých firmách jsme prozkoumal několika verzemi online testů rozlišených podle velikosti firmy a pozice respondenta. Z testů určených pro manažery jsme pečlivě vymýtili veškerou IT hatmatilku. Všechny respondenty jsme uvedli do desítky situací, v nichž by se mohli — navzdory všem zbožným přáním — ze dne na den ocitnout. Ptali jsme se, jak by jednotlivé aspekty krizové situace řešili. Z odpovědí jsme sestavili popis aktuálních rizik a přidali základní doporučení jak je upřesnit a eliminovat.

Jakkoliv test není audit a jeho výsledky jsou čistě orientační, nabídl respondentům nečekaný vhled do jejich IT problematiky a ukázal na hlavní problémy v oblasti organizace, strategického řízení, rutinního provozu a bezpečnosti informačních technologií, systémů a dat.

3 nejčastější nedostatky IT provozu

  • Firmy nemají popsané služby, které má IT oddělení poskytovat. Co IT dodá, to uživatelé mají, a když se to někomu nelíbí, může si jít stěžovat na lampárnu. Racionální řízení nákladů je pak velmi obtížné.

  • Systémy, na kterých závisí chod podniku, nejsou dokumentovány. Když odejde či onemocní jejich autor nebo administrátor, nastává zmatek.

  • Zaměstnanci nejsou vedeni k bezpečné práci s informacemi. Absence pravidelných školení způsobuje až neuvěřitelnou zranitelnost v podmínkách současných kybernetických hrozeb i připravovaných legislativních změn.

Podrobná prezentace výsledků

Jak jste na tom u vás? Dejte si náš test

Jak se informace od respondentů liší od skutečnosti