Projekt Blue Partners - EFFIT - Efektivní IT

Společnost Blue Partners s.r.o.  realizuje projekt Blue Partners - Effit - Efektivní IT (CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009304), jehož cílem je vybudovat nový informační systém jako nástroj pro efektivní řízení IT a jednotlivých zdrojů v IT. Jedná se o ucelený soubor kontrolních a dokumentačních nástrojů, které umožní jednotlivým organizacím a jejich top manažerům a manažerům IT efektivní práci a řízení v oblasti IT. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).