Jak jsou na tom české firmy s řízením a bezpečností IT provozu?

Uvedli jsme ředitele a IT manažery pěti stovek firem do kritických situací a zkoumali, jak budou reagovat.

Zdrojový test: Zjistěte, jak je na tom vaše IT

Na co jsme se ptali v testu řízení IT

Zkoumali jsme výkony firemních IT oddělení ve čtyřech oblastech řízení IT:

 • Organizace IT:
  Zjišťovali jsme, jak jsou rozděleny a definovány kompetence, jak jsou stanovena pravidla užívání IT a jak jsou v dané oblasti vzděláváni uživatelé.

 • Řízení IT:
  Jak se sledují a definují trendy, jak probíhá střednědobé plánování a jak se IT služby vyhodnocují.

 • Provoz IT:
  Jak se řeší požadavky uživatelů na IT oddělení, jak jsou zajišťovány pravidelné činnosti a v jakém stavu jsou plány obnovy po haváriích.

 • Bezpečnost IT:
  Jak jsou zabezpečena firemní data a dokumentovány IT systémy, v jakém stavu je ochrana osobních údajů, zda existuje seznam aktiv a jak jsou aktiva řízena.