Jak jsou na tom české firmy s řízením a bezpečností IT provozu?

Uvedli jsme ředitele a IT manažery pěti stovek firem do kritických situací a zkoumali, jak budou reagovat.

Zdrojový test: Zjistěte, jak je na tom vaše IT

Poděkování respondentům online testu

Chtěli bychom poděkovat všem respondentům za poskytnutí cenných údajů pro náš průzkum a vám, čtenářům, za vytrvalost při studiu této prezentace.