Jak jsou na tom české firmy s řízením a bezpečností IT provozu?

Uvedli jsme ředitele a IT manažery pěti stovek firem do kritických situací a zkoumali, jak budou reagovat.

Zdrojový test: Zjistěte, jak je na tom vaše IT

Výsledky úrovně řízení IT

Řízením IT rozumíme řízení strategické, tj. analýzu rizik, soupis a definici nezbytných IT služeb, plánování rozvoje, tvorbu rozpočtů a nepřetržité vyhodnocování výsledků. Řízení každodenního provozu se věnujeme na další stránce.

V oblasti strategického řízení IT dopadly nejlépe firmy podnikající ve stavebním průmyslu a IT/telekomunikacích. Na opačném konci spektra zůstaly společnosti se zaměřením na zemědělství/potravinářství a dopravu.

Úroveň řízení IT podle oborů činnosti respondentů

Kvalita řízení je relativně nízká bez ohledu na velikost firmy.

Úroveň řízení podle velikosti firmy

Ředitelé mají o něco lepší pocit z řízení IT než jejich IT manažeři, celkově jsou ale všichni značně skeptičtí.

Hodnocení úrovně řízení řediteli a IT manažery

Silně podceňovaná je analýza rizik, základ správného nastavení procesů a investic do zabezpečení IT. Velmi často také není zpracován katalog IT služeb – základní soupis požadavků, které by IT mělo firmě poskytovat, a kritérií, podle nichž by IT mohlo být hodnoceno.

Úroveň řízení IT v různých aspektech

Katalog služeb často chybí. Pokud existuje, není odsouhlasen byznysem (25 % respondentů), aktualizován nebo respektován. Mnoho ředitelů neví, že existuje, mnoho IT manažerů se nestará o jeho akceptaci byznysem. Dosažené výsledky jsou nezávislé na velikosti firem.

Stav katalogu služeb

Katalog služeb nejčastěji nacházíme ve stavebních firmách, v chemickém průmyslu, ale i ve veřejné správě je naopak spíš výjimkou.

Existence katalogu služeb podle oborů činnosti