Jak jsou na tom české firmy s řízením a bezpečností IT provozu?

Uvedli jsme ředitele a IT manažery pěti stovek firem do kritických situací a zkoumali, jak budou reagovat.

Zdrojový test: Zjistěte, jak je na tom vaše IT

Výsledky úrovně provozu IT

V této oblasti zkoumáme každodenní IT realitu ve firmách. Provoz by měl běžet podle předem daných pravidel (oblast organizace), která byla odvozena od strategických potřeb společnosti (oblast řízení). Do provozních témat řadíme i připravenost postupu při havárii a nápravě důsledků.

Nejvyšší provozní úrovně IT dosahuje stavební průmysl, na chvostu je podobně jako v jiných oblastech doprava a zemědělství/potravinářství.

Kvalita provozu podle oborů činnosti respondenta

Provozu věnují solidní pozornost firmy všech velikostí. Nenápadný prim hrají středně velké firmy.

Zajištění provozu podle velikosti firem respondentů

Nepřekvapí, že ředitelé hodnotí provoz o něco kritičtěji než za něj zodpovědní IT manažeři.

Zatímco požadavky uživatelů zvládají IT oddělení vcelku uspokojivě, kritická je nepřipravenost k řešení havárií. Popis pravidelných činností IT bývá zpracován vágně, takže neplní svůj účel. Dosažené výsledky jsou nezávislé na velikosti firem.

Hodnocení různých provozních aspektů

Plány obnovy po havárii klíčových systémů má zpracovány jen každá druhá firma. Zálohovací plán mají k dispozici čtyři z pěti firem, u více než poloviny z nich jsou ale zastaralé. Tradičně bolestivým až tabuizovaným tématem je dokumentace IT systémů, nezbytná podmínka zastupitelnosti IT pracovníků.

Hodnocení různých provozních aspektů IT