Jak jsou na tom české firmy s řízením a bezpečností IT provozu?

Uvedli jsme ředitele a IT manažery pěti stovek firem do kritických situací a zkoumali, jak budou reagovat.

Zdrojový test: Zjistěte, jak je na tom vaše IT

Závěry vyhodnocení testů pro bezpečnost IT

Zabezpečení firemních dat a jejich ochrana před ztrátou nebo zneužitím patří k nejdůležitějším úkolům IT oddělení. Selhání působí faktické škody a v krajním případě ohrožuje pověst nebo existenci organizace.

  1. Zabezpečení provozu a bezpečnost přístupů je ve firmách na velmi dobré úrovni.

  2. Seznamy aktiv jsou většinou jen prostými seznamy hardware a software. Jen zřídka jsou jako aktiva vedena i data, často chybí jejich ocenění.

Problematika ochrany osobních údajů je ve firmách řešena na slušné úrovni. Ta už ale brzy nebude stačit nárokům nově připravované evropské legislativy GDPR, která vstupuje v platnost 25. května 2018.