Jak jsou na tom české firmy s řízením a bezpečností IT provozu?

Uvedli jsme ředitele a IT manažery pěti stovek firem do kritických situací a zkoumali, jak budou reagovat.

Zdrojový test: Zjistěte, jak je na tom vaše IT

Závěry vyhodnocení testů pro provoz IT

Provoz firemního IT by měl vycházet z jasné strategie, provozních plánů a plánů obnovy. Úkolem IT oddělení je zajištění provozu s co nejmenšími výpadky a riziky havárie. Důležitou okolností je i bezproblémová komunikace mezi IT oddělením, vedením a řadovými uživateli.

  1. Firmy věnují značnou péči operativnímu řešení problémů a požadavků. Méně se věnují pravidelným preventivním činnostem, které pak jen výjimečně dokumentují.

  2. Alarmující je úroveň připravenosti na havárii či zničení infrastruktury. Neexistují plány obnovy nebo jsou obecné či zastaralé. Velmi často chybí kontakty na klíčové osoby, odhady času potřebného k nápravě, popis součinností ad. důležité informace.

  3. Firmy obvykle svá data zálohují a disponují také zálohovacími plány (schématy). Tyto plány ale nebývají aktuální a projednávány s garanty služeb a vlastníky dat.