Jak jsou na tom české firmy s řízením a bezpečností IT provozu?

Uvedli jsme ředitele a IT manažery pěti stovek firem do kritických situací a zkoumali, jak budou reagovat.

Zdrojový test: Zjistěte, jak je na tom vaše IT

Závěry vyhodnocení testů pro řízení IT

Dobře fungující IT oddělení by mělo soustavně komunikovat se zadavateli/odběrateli svých služeb a pružně reagovat na jejich potřeby. Obdobně to platí i pro komunikaci IT oddělení s vedením firmy.

  1. Finanční prostředky na IT by měla firma uvolňovat se znalostí požadavků uživatelů, přínosů pro byznys a vlastních rozvojových potřeb.

  2. Až příliš mnoha firmám ale chybí katalog služeb – základní soupis činností a garancí, které firemní IT oddělení poskytuje firemním uživatelům. Bez katalogu služeb vedení neví, jaké IT služby přesně potřebuje a jak je má hodnotit či (společně s uživateli) reklamovat. Katalog služeb je nutno projednat s byznysem, aby odpovídal skutečným potřebám, a pak jej pravidelně vyhodnocovat.

  3. Bez systematického hodnocení rizik a znalosti škod, které způsobí havárie nebo výpadek, nelze určit ani přiměřenou cenu za prevenci.

  4. Osvědčuje se definovat priority firemního IT pro období např. dvou let, zdůvodnit je a opřít o tvrdá data.