Dokumentace IT systémů

Dokumentaci IT systémů tvoří popis firemní IT infrastruktury a informace důležité pro její obsluhu, údržbu, obměnu a rozvoj.

Dokumentace IT systémů musí být sepsána tak, aby byla srozumitelná pro příslušně vzdělané IT specialisty (administrátory). Smysl má jen dokumentace dostatečně podrobná a pravidelně aktualizovaná.

Správně vedená dokumentace umožňuje spolehlivou zastupitelnost pracovníků. Je klíčovým zdrojem informací pro plánování rozvoje, a tedy významným nástrojem ochrany investic.

Chybějící nebo nedostatečná dokumentace IT systémů způsobuje riskantní závislost organizace na konkrétních pracovnících. To může vést k vážným komplikacím v případě onemocnění, dovolených, služebních cest či rozvázání pracovního poměru.

Typická struktura dokumentace IT systémů:

  • Technická dokumentace
  • Popis architektury systému
  • Popis rozhraní
  • Vliv na IT bezpečnost organizace a z toho vyplývající bezpečnostní požadavky
  • Požadavky na související hardware a software
  • Seznam pravidelných činností (plán údržby)
  • Odpovědnosti, kontakty
  • Záruční a licenční specifikace
  • Uživatelská dokumentace (návody)