Audit IT

Ověřte, zda jsou IT procesy ve vaší organizaci řízeny podle předepsaných standardů a metod best practices. 
Audit IT vedeme v souladu s normou ISO 27001, jejíž naplnění požaduje i zákon o kybernetické bezpečnosti.
Slouží k prověření a certifikaci IT především u větších společností a organizací veřejné správy.

 

Podnikatelé, děsíte se auditu? Nabízíme vám neformální analýzu IT zaměřenou přesně na vaše potřeby.

Audit IT - graf cyklu vývoje firemního IT Blue Partners

Na co audit IT odpoví?

 • Zda je definována strategie řízení IT
 • Zda je vaše organizace připravena na certifikaci IT systémů.
 • Jsou-li klíčové systémy dostatečně popsány v katalogu služeb IT či v jiné dokumentaci
 • Je-li zajištěna kontinuita činností organizace při havárii nebo jiném neplánovaném výpadku IT
 • Jsou-li k dispozici zálohovací plány
 • Jak jsou vyřizovány požadavky na IT
 • Existují-li bezpečností směrnice pro IT

Obsah služby

Náležitosti dokumentace odpovídají normě ISO 27001:

 • Formulace politiky bezpečnosti informací
  Určí se směr a vyjádří podpora bezpečnosti IT ze strany vedení.

 • Organizace bezpečnosti informací
  Audit IT nastaví systém řízení bezpečnosti informací uvnitř organizace i při použití mobilních zařízení.

 • Bezpečnost lidských zdrojů
  Zaměstnanci i smluvní strany budou znát své povinnosti při zachovávání bezpečnosti informací. Na jednotlivé pozice budou vybíráni vhodní kandidáti. Ochrana zájmů organizace bude zajištěna během změn i po ukončení jejich pracovního poměru.

 • Řízení aktiv
  Identifikují se aktiva a definuje odpovědnost za jejich přiměřenou ochranu. Zajistí se ochrana informací s úrovní odpovídající jejich významu.

 • Řízení přístupu
  Nastaví se pravidla odpovědnosti a přístupu uživatelů k informacím, systémům a aplikacím.

 • Kryptografie
  Zajistí se efektivní používání kryptografických prostředků (šifrování) pro ochranu informací.

 • Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
  Zavedou se preventivní opatření vůči neautorizovanému přístupu k informacím nebo vybavení, vůči ztrátě, poškození, krádeži nebo kompromitaci aktiv nebo vůči narušení činnosti organizace.

 • Bezpečnost provozu
  Audit zajistí provozní postupy a odpovědnost za zálohování, monitoring, záznam logů, ochranu proti malwaru apod.

 • Bezpečnost komunikací
  Zajistí se zabezpečení dat v počítačových sítích a při jejich přenosu mimo organizaci. Posuzuje se riziko úniku dat.

 • Akvizice, vývoj a údržba systémů
  Zajistí se bezpečnost informací v rámci informačních systémů, včetně vývoje aplikací.

 • Dodavatelské vztahy
  Audit IT zajistí ochranu aktiv organizace, ke kterým mají přístup dodavatelé. Nastaví se pravidla pro monitoring, přezkoumávání a řízení změn ve službách dodavatelů.

 • Řízení incidentů bezpečnosti informací
  Zajistí se efektivní postup při zvládnutí mimořádných bezpečnostních událostí, posílení slabých míst apod.

 • Řízení kontinuity činností organizace z hlediska bezpečnosti dat
  Zajistí se kontinuita činností organizace i v případě mimořádných událostí.

 • Soulad s požadavky
  Audit zajistí soulad všech aktivit se zákony, normami, předpisy nebo smlouvami. Bezpečnost dat bude implementována a provozována v souladu s bezpečnostní politikou organizace (nezávislá přezkoumání, pravidelné přezkoumávání shody).

Výstupy auditu

 • Základní informace o souladu řízení IT a normy ISO 27001

 • Připravenost organizace na certifikaci IT systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti

 • Popis rizik vyplývající z nedostatečné nebo chybějící dokumentace

 • Doporučení nápravných opatření s prioritami a odhadem časové a finanční náročnosti

Ukázky

Audit IT - ukázka IT dotazníku od Blue Partners 1
Audit IT - ukázka IT dotazníku od Blue Partners 2
Audit IT - ukázka IT dotazníku od Blue Partners 3

Normy a standardy služby

Audit realizujeme naplněním normy ISO 27001. Vždy ho vedeme se zřetelem na detaily, které vás nejvíce zajímají.

Rizika ze zanedbání auditu

 • Zákonné sankce

  Provedením auditu podle ISO 27001 je základní podmínkou naplnění zákona o kybernetické bezpečnosti. Při nesplnění povinnosti hrozí sankce.

 • Nepřiměřené technologie a ceny

  Audit zjistí, zda a jak jsou definována a klasifikována aktiva a zda použité technologie nejsou předražené, nebo naopak poddimenzované. Je silným argumentem v obhajobě efektivního a transparentního hospodaření organizace.

Cena služby

Náklady na audit určuje velikost organizace a požadovaná podrobnost auditu. Podrobnou cenovou nabídkou obdržíte po zmapování požadavků před zahájením samotné práce.

Proč si audit IT objednat u nás

 • Naším cílem není auditovat, ale zvyšovat efektivitu a bezpečnost vašeho IT.

 • Máme 6 let praxe s bezpečnostními, penetračními, procesními a výkonnostními audity pro významné klienty.

 • Audit provádějí zkušení a diskrétní zaměstnanci prověření min. 7letou firemní kariérou.

Garance

 • Konečnou cenu a závazný termín ukončení auditu budete znát před podpisem smlouvy.

 • Naše společnost je vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné (vznik).

Časté otázky

 • Jak často a kdy je vhodné audit dělat?

  Celkový audit je vhodné dělat jednou za dva roky. V mezičase doporučujeme provést nejméně jeden podrobnější audit zaměřený na část problematiky. Audit je vhodné provést vždy, když organizace prošla personální obměnou nebo jinou reorganizací.

 • Není audit IT vyhazováním peněz (daňových poplatníků)?

  Audit není formálním cílem, ale praktickým prostředkem optimalizace nákladů a investic směřujících do IT. Správně provedený audit vždy nachází příležitosti k lepšímu hospodaření, takže peníze spíš vydělává než utrácí. Pro zodpovědné pracovníky je audit klíčovým dokumentem, kterým dokládají správnost svého konání.

 • Obáváme se, že audit bude zaujatý.

  Princip auditu je z podstaty věci nezaujatý. Prováděcí směrnice je volně dostupná.

Jak začít

Kontaktujte nás. Na úvod budeme chtít, abyste svou organizaci krátce charakterizovali a popsali důvody, které vás k auditu vedou. Přijedeme k vám, promluvíme si a navrhneme scénář auditu tak, aby vám co nejlépe vyhovoval. Vždy budete vědět, co se děje a co se bude dít.