Outsourcing IT

Zbavte se starostí se správou serveru, sítí, PC a periférií a ochranou dat. Náš outsourcing IT slouží malým a středním podnikům, pro něž je IT nástrojem, ne smyslem podnikání. Postaráme se o efektivní provoz i potřebný rozvoj. Spolupráci zakládáme na odbornosti, osobním kontaktu a srozumitelné komunikaci.

Rozsah služby

 • Vstupní analýza IT prostředí

 • Převzetí IT infrastruktury

 • Správa serverů a správa sítí

 • Správa PC a dalšího hardware, údržba a servis

 • Správa aplikací včetně licenčních povinností

 • Zajištění služeb elektronické pošty a zabezpečení emailu proti zneužití

 • Zabezpečení sítí, ochrana dat

 • Zálohování a archivace dat

 • Správa a integrace firemních informačních systémů

 • Podpora uživatelů

 • Konzultační a expertní služby

 • Jednotné komunikační místo podpory (hotline/helpdesk)

Výstupy služby

Jde nám o hladký provoz v moderním, stabilním a bezpečném IT prostředí s minimem nároků na vaše lidské i finanční prostředky. Prioritou je funkčnost, jednoduchost a vyvážený kompromis mezi náklady a přínosy. Ty společně definujeme a jejich plnění průběžně vyhodnocujeme.

Pracovními výstupy jsou pravidelné schůzky, reporty a výkazy práce. Chod, perspektiva i náklady na IT máte pod stálou kontrolou.

Ukázky

Outsourcing IT - výkaz práce Blue Partners
Outsourcing IT - schéma virtualizace a přepínání provozní IP adresy Blue Partners
Outsourcing IT - Disaster recovery provozních systémů Blue Partners
Outsourcing IT - doklad o průběhu prací na IT Blue Partners

Normy a standardy

Komunikace nade vše.

Rizika ze zanedbání odborné péče

 • Havárie a výpadky

  Co straší ekonoma víc než představa investic do IT? Představa ztrát v důsledku IT havárie. A také otázka: kolik peněz IT potřebuje, aby všechno běželo, jak má?

  Abychom na otázku našli odpověď, prohlédneme nejprve všechna vaše zařízení. Shledáme-li kritické problémy, ihned na ně upozorníme. O stavu infrastruktury vás budeme pravidelně informovat i nadále. Na nutné výdaje včas upozorníme a jejich smysl jasně doložíme. Investice budete plánovat v klidu a se všemi potřebnými informacemi.

 • Odcizení nebo ztráta dat a další vnější útoky

  Také ztráta jakýchkoliv, natož citlivých dat je noční můrou každého, kdo chce od počítače víc než přístup na Facebook. Zabezpečení počítačů a ochrana dat je proto vždy na prvním místě.

  Zkontrolujeme stav a navrhneme opatření odpovídající situaci. Může jít o nastavení firewallů nebo třeba systémových pravidel, která ochrání vaše data i uživatele v terénu.

  Pozornost věnujeme pravidelné aktualizaci bezpečnostních prvků serverových systémů a aplikací, antivirům a antispamům na koncových zařízeních, archivaci dat a jejich pečlivému zálohování.

 • Nefunkčnost systémů a nedostupnost dat

  I když nedostupnost pošty nebo webu neohrožuje samu existenci dat, stačí, že zneklidní zaměstnance nebo poškodí dobré jméno vaší značky.

  Provozujeme dohledové centrum nad všemi důležitými systémy. Naši technici ihned zjistí, že systém má problémy, a jsou schopni rychle zasáhnout. Technickou dokumentaci spravujeme tak, aby byla vždy aktuální, dostupná a předcházela zmatkům.

 • Možný postih firmy při použití nelegálního software

  Pirátským programům už pšenka nekvete, postihy nelegálních instalací jsou reálné a bolestivé.

  Seznámíme se s vaší licenční politikou, zkontrolujeme stav instalací, zoptimalizujeme licencování a navrhneme úpravy interních předpisů k ochraně společnosti před poklesky zaměstnanců. Víte, že pouhý předpis, o kterém zaměstnanci vědí, je často účinnější než technická restrikce, která vás stojí peníze? Je to tak!

Cena služby

Způsob účtování je věcí dohody, možné varianty jsou:

 • Paušální platba

 • Paušální platba plus výkaz prací provedených nad rámec činností zahrnutých do paušálu

 • Výkaz práce

 

Účtujeme na základě ceníku:

 • Základní hodinová sazba: 650 Kč

 • Hodinová sazba za práce mimo základní pracovní dobu: 1.150 Kč

 • Hodinová sazba pro vícepráce u smluv s paušální platbou: 590 Kč

 • Doprava: paušální poplatek 290 Kč (pokud je potřeba dopravit zboží)

Standardní pracovní doba: pracovní dny 8–18 hodin. Ceny bez DPH.

Proč outsourcing IT objednat u nás

 • Nevnucujeme zbytná nebo zbytečně nákladná řešení. Sledujeme váš maximální užitek v dané situaci i v dlouhodobé perspektivě.

 • Velmi krátké reakční doby, 90 % servisních zásahů začíná do 120 minut od nahlášení.

 • Našim ajťákům lze bez potíží rozumět.

Garance

 • Kontinuální péče o provoz, bezpečnost a rozvoj vašich informačních technologií. Účinná ochrana dat.

 • Vysoce pravděpodobná úspora finančních nákladů ve srovnání s náklady na vlastní IT pracovníky.

 • Důvěrná znalost problematiky.

 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců.

Kvalitu služeb, reakční doby a všechny další garance definuje smlouva. Obsahuje i sankce za příp. nedodržení závazků.

Časté otázky

 • Víme, že současný stav našeho IT není optimální, ale bojíme se do něj zasahovat.

  To je častá situace, obavy jsou ale zbytečné. Tým našich expertů má dlouholetou praxi a věřte, že si poradí. Nejprve uděláme analýzu, při níž ještě do ničeho nezasahujeme a nic neměníme. Až když vašemu IT prostředí dokonale porozumíme, navrhneme možnosti optimalizace.

 • Potřebujeme modernizovat, ale trápí nás důsledky odstávek.

  Práce plánujeme tak, aby měly na chod vaší společnosti minimální nebo vůbec žádný vliv. Úplné odstávky jsou výjimečné, a když se jim nevyhneme, trvají jen velmi krátkou dobu.

 • Jak konkrétně spolupráce vypadá?

  Letitá zkušenost říká, že jednou z nejdůležitějších věcí v IT je vzájemná komunikace. S našimi zákazníky nemáme syrově obchodní, ale přátelské partnerské vztahy.

  Podstatou naší práce je pravidelná kontrola, údržba a správa sítě, serverů i pracovních stanic. Klíčové prvky nepřetržitě monitorujeme. Drobné úkony řešíme vzdáleně, větší na místě.

  S dotazy se můžete obracet na naši telefonickou podporu, požadavky spravujeme prostřednictvím helpdesku.

  Hrozící problémy obvykle vyřešíme s předstihem. Rizika, potřeby, příležitosti i rozvojové plány osobně a podrobně konzultujeme.

 • Potřebujeme změnit IT správce, ale nechceme pustit cizí firmu k našim datům.

  Pochybnosti jsou pochopitelné, zkusíme je ale rozptýlit. Naši lidé, kteří se dostanou do styku s vašimi daty, jsou prověření a loajální – pro Blue Partners pracují sedm a více let. V nakládání s citlivými údaji jsou striktně vedeni našimi vnitřními předpisy. Mimo to jsme držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné a č. 001809 Tajné.

  Kontaktujte naše klienty a zeptejte se jich, jak bezpečně se s námi cítí.

 • Chceme outsourcing IT, ale za rozumné peníze.

  Jak jinak? Navrhujeme zdůvodněná řešení pro jasně specifikované potřeby. Ideálem je precizně vyladěný kompromis mezi náklady a konkrétními přínosy pro váš byznys. Máme dost zkušeností i morálky, abychom vám taková řešení mohli předkládat a garantovat.

Jak začít

 1. Kontaktujte nás.

 2. Popište stav svého IT prostředí a řekněte, co vás na něm trápí. Vysoké náklady? Problémy s funkčností, výkonem nebo bezpečností? Nedostatek kontroly a vhledu?

 3. Přijedeme k vám a podrobně to rozebereme.

 4. Provedeme letmou analýzu vašeho IT prostředí, upozorníme na hrozby a slabá místa a navrhneme opatření.