Vývoj aplikací

Vývoj aplikací nabízíme zákazníkům, kteří chtějí vytvořit či vylepšit svůj informační systém.
Tvorba webových i mobilních aplikací začíná analýzou a končí předáním instalované, vyladěné a v reálném provozu pečlivě otestované verze.
Dodáme podrobnou dokumentaci a zajistíme trvalou technickou podporu.

Typy a způsob provozování aplikací

 • Určení aplikace
  Tvoříme informační systémy aj. aplikace, které přímo podporují nebo řídí váš byznys.

 • Licence a zpoplatnění
  Aplikaci můžete zakoupit se všemi autorskými právy, nebo provozovat jako službu za měsíční poplatek (SaaS).

 • Platforma
  Aplikaci můžete provozovat na klasických stolních počítačích připojených do podnikové sítě nebo na mobilních zařízeních připojených do podnikové sítě, wifi nebo mobilní datové sítě.

 • Distribuce
  Aplikace můžete instalovat a provozovat na vašem vlastním nebo pronajatém serveru, na našem serveru nebo jako cloudovou službu např. u společnosti Microsoft nebo Amazon.

Jak postupujeme

Tvorba webových i mobilních aplikací má typicky tento průběh:

 

Postup vývoje aplikace Blue Partners

 

 • Napřed analyzujeme a navrhujeme.
  Definujeme požadavky na funkce a chování aplikace, popíšeme uživatelské scénáře, navrhneme vhodné technologie a vzhled uživatelského rozhraní.

 • Naplánujeme průběh projektu.
  Vývoj aplikace rozdělíme na etapy tak, aby se tvorba SW neprotahovala a výsledky se daly co nejdříve připomínkovat a testovat.

 • Spustíme prototyp aplikace.
  Na zjednodušené podobě snadno ověříte, jak bude aplikace pracovat.

 • Dokončíme a otestujeme finální verzi.
  Vyhodnocujeme odezvy a uživatelskou přehlednost, zapracováváme změny a nové verze znovu testujeme. Úspěšný vývoj mobilní i webové aplikace ověřujeme na různých typech zařízení, operačních systémů a/nebo prohlížečů.

 • Implementujeme.
  Aplikaci nasadíme do reálné IT infrastruktury. Věnujeme se závěrečnému testování a migraci dat. Účastníme se zkušebního provozu.

 • Dokumentujeme.
  Dodáme podrobnou uživatelskou i technickou dokumentaci.

 • Zajistíme školení uživatelů.

 • Trvale dohlížíme na chod aplikace.

Ukázky

B&S Partner

Vývoj komplexního CRM systém pro finanční poradce ve stolní i plnohodnotné mobilní verzi. Synchronizace kontaktů, kalendáře, úkolů a hovorů. Vzdělávací modul pro začínající obchodníky.

Technologie:

 • .Net, IIS, PostgreSQL

 • MVC, HTML5, CSS3

 • Telerik Kendo

Vývoj interní aplikace pro organizaci firmy Blue Partners
Vývoj aplikací pro online kurzy a školení Blue Partners
Vývoj kalendáře a plánovací aplikace Blue Partners

EPIS II

Vývoj aplikace pro tvorbu a správu školních vzdělávacích programů. Součásti programů zadané v různých datových formátech skládá do samostatného konsolidovaného dokumentu. Aplikace má přes 90 000 uživatelů v cca 14 000 školách.

Technologie:

 • .Net, IIS, MS SQL

 • ASPX, MVC

 • Telerik Kendo

Vývoj aplikace pro Českou školní inspekci - hodnocení ŠVP 1 Blue Partners
Vývoj aplikace pro Českou školní inspekci - hodnocení ŠVP 2 Blue Partners
Vývoj aplikace pro Českou školní inspekci - předmět český jazyk Blue Partners

Nabídky majetku státu

Tvorba webová aplikace pro správu nabídek majetku státu. Generuje mailové notifikace aktualit určeným uživatelům. Vývoj aplikace byl podřízen designu aktuálního webu klienta.

Technologie:

 • .Net, IIS, MS SQL

 • MVC, HTML 5, CSS 3

Vývoj aplikace pro ÚZSVM - online nabídky majetku státu nemovitosti Blue Partners
Vývoj aplikace pro ÚZSVM - online nabídky majetku státu zvířata Blue Partners

OVB Genius

Tvorba mobilní aplikace pro analýzu finančních potřeb zákazníků obchodních zástupců OVB. Generuje závěrečný PDF dokument s podpisem zákazníka.

Technologie:

 • Offline aplikace pro OS Android

 • HTML 4, CSS

 • Android Java
Vývoj aplikace pro finanční poradce - zajištění příjmu Blue Partners
Vývoj aplikace pro finanční poradce - zhodnocení úspor Blue Partners
Vývoj aplikace pro finanční poradce - ochrana majetku a odpovědnosti Blue Partners
Vývoj aplikace pro finanční poradce - analýza pracovního trhu Blue Partners
Vývoj aplikace pro finanční poradce - podpis smlouvy v aplikaci Blue Partners

Oblíbené vývojářské platformy

 • Webové aplikace: .Net (Core, C#, MVC, ASPX), IIS, MS SQL/PostgreSQL, Entity Framework, HTML5, CSS3/LESS, JQuery, XML, JSON, Bootstrap, Telerik Kendo atd.

 • Komponenty a aplikace: Sharepoint

 • Aplikace pro OS Android: Android Studio, včetně Android 6

 • Multiplatformní mobilní aplikace pro Androind, iOS, Windows: Xamarin

 • Další: C#, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Telerik Rad Controls

Rizika při tvorbě aplikací

 • Vícenáklady

  Řídíme projekt tak, aby vícenáklady nevznikly v žádné jeho fázi.

 • Nedodržení termínů

  Projekty plánujeme v garantovaných termínech. Bude čas na testování a zpětnou vazbu od uživatelů.

 • Nedostupnost zdrojového kódu

  Když je vývoj aplikace u konce, dostanete všechny zdrojové kódy a kompletní technickou dokumentaci. Nebudete nijak omezeni v případě pozdějších změn či rozvoje aplikace (rádi vám opět vyjdeme vstříc).

Cena

Konečná cena projektu je určena před zahájením prací. V případě změn zadání a doplňujících požadavků zákazníka předkládáme rozpočet víceprací. Ceny vycházejí z předem známé hodinové sazby jednotlivých pozic.

Proč tvorbu aplikací objednávat u nás

 • Máme zkušenosti s malými i velkými aplikacemi pro až 100.000 uživatelů.

 • Máme zkušený, stabilní a sehraný tým.

 • Termín předání a cena aplikace jsou závazné, konečné a znáte je předem.

Garance

 • Během vývoje aplikace budete komunikovat s jediným, kvalifikovaným a informovaným člověkem (analytik/team leader).

 • Pevná cena i termín dodávky.

 • Kvalitu kódu.

 • Smluvní čas odezvy (response time) i opravy chyby (repair time).

Časté otázky

 • Kolik mě aplikace bude stát?

  Cena za vývoj webové či mobilní aplikace je individuální, protože ji určuje řada okolností: náklady na provoz potřebné infrastruktury, cena za operační systémy a databázové systémy, vlastní vývoj, počet a typ rozhraní pro výměny dat, zálohování dat, dohled nad provozem aplikace, zajišťování uživatelské podpory apod.

 • Jak je to s přechodem autorských a licenčních práv?

  Záleží na zvoleném licenčním modelu. Pokud chcete aplikaci odkoupit, poskytneme vám časové a místně neomezené oprávnění k výkonu práv k autorskému dílu a všechny zdrojové kódy. Česky to znamená, že aplikaci můžete jakkoli používat i měnit.

  Nebo si můžete aplikaci pronajmout v režimu služby (SaaS). Dílo pak stále patří nám a vy za ně platíte měsíční poplatky.

  Počty uživatelů aplikací v obou režimech zpravidla neomezujeme.

Jak začít

Kontaktujte nás. Je jedno, v jaké stadiu se vaše aplikace nachází: snu, plánu nebo potřeby úpravy té stávající. Přijedeme k vám, promluvíme si a najdeme vhodné řešení.