Vývoj aplikací

Vyvíjíme unikátní webové a mobilní aplikace pro Android a iOS na podporu firemního řízení, obchodu a komunikace.
Řešení pro top manažery

Potřeby
top manažerů

Řešení pro IT manažery

Potřeby
IT manažerů

Řešení pro bezpečnostní manažery

Potřeby
bezpečnostní manažerů

Řešení pro HR manažery

Potřeby
HR manažerů

Které problémy služba řeší

 • Nejste si jisti jak zpracovat zadání pro výběrové řízení nebo nákup v IT oboru.
 • Nemáte dostatečně fundované zaměstnance, kteří by v zadání zohlednili i budoucí potřeby organizace. 

Naše nabídka se týká především těchto úloh: 

 • Systémy pro řízení byznysu (CRM)
 • Systémy pro správu a prezentaci dat (BI)
 • Systémy pro správu dokumentů (DMS)
 • Systémy pro obsluhu zákazníků (CRM)
 • Skladové evidence
 • Aukční a inzertní systémy
 • Rezervační systémy
 • Mobilní aplikace propojené s dalšími systémy
 • Specifické oborové aplikace
 • Veřejné webové aplikace a prezentace

Jak to funguje

 • Definujeme cíle a uživatele aplikace, zmapujeme jejich potřeby a motivace.
 • Popíšeme požadavky na chování aplikace tak, aby plnila potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Navrhneme způsob, jak zpracovat zadání a vypsat výběrové řízení. 
 • Definujeme požadované výstupy aplikace včetně statistických dat.
 • Identifikujeme nároky na výměnu dat a integraci aplikace s třetími systémy.
 • Přizpůsobíme se zařízením, na kterých aplikace poběží (PC, tablet, telefon). 
 • Nastavíme podmínky migrace dat ze starého na nový systém.
 • Popíšeme vazby na dotčené zákonné a oborové normy.
 • Ošetříme bezpečnostní aspekt zpracovávaných dat.
 • Zpracovaný koncept zadání pečlivě prodiskutujeme. 
 • Předáme vám definitivní, jednoznačné a srozumitelné technické zadání pro účastníky tendru.

Výstup

Technické zadání obvykle sestává z těchto kapitol:

 • Cíl projektu
 • Nastavení podmínek dodávky, servisní smlouvy a dalších služeb 
 • Určení fází, harmonogramu a výstupů projektu
 • Popis uživatelských požadavků na systém
 • Základní data aplikace
 • Bezpečnost aplikace 
 • Architekturu aplikace 
 • Integrace aplikace
 • Požadovaná dokumentace aplikace
 • Podmínky a průběh migrace dat
 • Vyžadovaná součinnost

Garance

 • Důvěrná znalost prostředí a problematiky 
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců.
 • Dodržení termínů předání výstupu

Co budeme chtít po vás

Plánovaná investice musí plnit vaše požadavky, proto při její přípravě nemůžete chybět. Očekáváme od vás trpělivost a pozornost zejména při popisu funkcí a výstupů poptávaného řešení.

Cena a formality

Za přípravu zadání zaplatíte dohodnutou smluvní částku, nebo částku vykázanou dle skutečné spotřeby času. Konkrétní mechanismus dohodneme předem.

Obavy?

Tendr se nám prodraží…

Zmapování skutečných potřeb zadavatele, odhad budoucího vývoje jeho firmy a spárování požadavků s možnostmi trhu je náročná práce i pro fundované odborníky z oboru. Dodané řešení nebude lepší než rámec, kterým je definováno. Náklady za odbornou pomoc při tvorbě zadání většinou nejsou rozhodující. Vždy jsou mnohem nižší než škoda, která může vzniknout dodáním špatně zadaného, nerentabilního či problémového produktu.

Tendr se nám opozdí…

Odpovědí budiž rčení práce kvapná, málo platná. Na váš projekt vyčleníme takové kapacity, aby zpoždění nebylo velké. Samozřejmě bude záležet i na vaší součinnosti. Termíny zakotvíme ve smlouvě. Ale znovu připomínáme: Dvakrát měř, jednou řež. 

Ohrozíme citlivá data a utajované skutečnosti…

Nehodláme ohrozit svou pověst ani osvědčení NBÚ č. 001683 na stupeň Důvěrné. Diskrétnost je naší přirozeností. Všichni naši lidé, kteří se dostanou do styku s citlivou informací, jsou prověření dlouholetým pracovním poměrem. Každý zaměstnanec je zavázán striktními vnitřními předpisy, příp. NDA smlouvu, kterou můžeme na úvod spolupráce uzavřít.

Proč technické zadání svěřit Blue Partners?

 • Máme stabilní, zkušený a sehraný tým analytiků a vývojářů s hlubokým přehledem o IT potřebách organizací.
 • Sami jsme vyvinuli různé aplikace pro desítky i desetitisíce uživatelů.
 • Garantujeme absolutní diskrétnost (mj. NDA smlouvou).
 • Nemáme v rejstříku žádná překvapení. Sliby, ceny i termíny jsou neměnné.
 • Za tým s vámi bude komunikovat jediný, informovaný a sdílný pracovník. 
 • Máme mnoho zkušeností v příbuzných oblastech vývoje aplikací, bezpečnostních auditů, popisu a optimalizace procesů a příslušné legislativy.

Které problémy služba řeší

 • Pro vaši úlohu neexistuje vyhovující hotové řešení.
 • Stávající řešení zastaralo po technické a/nebo uživatelské stránce.
 • Stávající řešení nesplňuje současné bezpečnostní požadavky.

Určení aplikací 

 • Systémy pro řízení byznysu (CRM)
 • Systémy pro správu a prezentaci dat (BI)
 • Systémy pro výměnu dat (ETL) 
 • Systémy pro správu dokumentů (DMS)
 • Systémy pro obsluhu zákazníků (CRM)
 • Skladové evidence
 • Aukční a inzertní systémy
 • Rezervační systémy
 • Mobilní aplikace k obsluze produktů

Jak to funguje

Vývoj software začínáme důkladnou analýzou vašeho zadání, potřeb a souvislostí. Ptáme se. Domýšlíme personální i byznysový kontext. Upozorňujeme na rizika i příležitosti, navrhujeme alternativy. Vidíme za horizont IT řešení.

Končíme předáním instalované, vyladěné a v reálném provozu otestované verze. Dodáme podrobnou dokumentaci a nastartujeme trvalou technickou podporu. Co se stane mezi tím? 

Vývoj a provoz

 • Popíšeme funkce, vzhled a ovládání aplikace. Myslíme na priority a komfort konkrétního uživatele. 
 • Navrhneme grafické rozhraní a podrobíme ho testování.
 • Naprogramujeme grafický prototyp k simulaci skutečného chování. 
 • Dokončíme aplikaci a znovu důkladně testujeme na různých zařízeních a platformách.
 • Migrujeme data a provedeme testy v ostrém provozu.
 • Nastavíme uživatelské práva, obslužné a kontrolní procesy. 
 • Vyškolíme administrátory a/nebo uživatele.
 • Předáme podrobnou dokumentaci.

Technologie

 • Webové aplikace: .Net (Core, C#, MVC, ASPX), IIS, MS SQL/PostgreSQL/Oracle, Entity Framework, HTML5, CSS3/LESS, JQuery, XML, JSON, Bootstrap, Angular, Telerik Kendo a další
 • Aplikace pro OS Android: Android Studio (včetně Android 6)
 • Multiplatformní mobilní aplikace pro Android, iOS a Windows: Xamarin
 • Další: C#, MySQL, SSIS a další

Výstupy, KPI, měřitelnost

Soulad pojetí aplikace s vašimi potřebami opakovaně testujeme v průběhu celého vývoje. Finální podobu aplikace můžete ovlivnit v řadě kontrolních bodů. Každá etapa vyžaduje vaše schválení. 

Po spuštění bedlivě sledujeme chování a výkon aplikace. Ověřujeme, zda plní uživatelské, výkonostní nebo obchodní cíle. Přijímáme opatření, když tomu tak není.

Garance

 • Soulad řešení se zadáním
 • Dodržení termínů a cen vývoje (pod sankcí)
 • Dodržení garantovaných parametrů aplikace (funkčnost, dostupnost, výkon)
 • Servisní zásah v dohodnuté lhůtě
 • Kvalitní programový kód

Co budeme chtít po vás

Programování internetové i mobilní aplikace se vždy děje na míru vašim potřebám, proto se stáváte klíčovým členem týmu. Očekáváme od vás přiměřenou trpělivost a pozornost zejména v těchto bodech vývoje:

 • Při popisu cílů a žádoucího chování aplikace
 • Při kontrole/testování návrhů/výstupů ve všech etapách vývoje

Požadavky na součinnost konkrétních pracovníků upřesníme v časné fázi přípravy projektu.

Cena a formality

Aplikaci můžete zakoupit se všemi autorskými právy, nebo provozovat jako službu za měsíční poplatek (SaaS). Počty uživatelů nikdy neomezujeme.

Cenu za vývoj aplikace, resp. výši licenčního poplatku spočítáme už na základě prvotní analýzy, která je (pro vás) bezplatná a nezávazná. Riziko vzniku víceprací včas avizujeme. Vícenáklady kalkulujeme předem formou dodatkového rozpočtu nebo návrhu na navýšení licenčního poplatku.

Podmínky spolupráce, nároky na součinnost, klíčové parametry aplikace a poskytnuté garance stanoví smlouva, jíž je rozpočet nebo licenční ujednání nedílnou součástí.

Obavy?

Vícenáklady…

Řídíme projekt tak, aby vícenáklady nevznikly. V případě změn, které provedete v zadání, předkládáme dodatkový rozpočet. Faktura vás nemůže překvapit.

Zpoždění…

Na váš projekt vyčleníme odpovídající kapacity, aby mohl proběhnout dle časového plánu. Včasné plnění je samozřejmě závislé i na součinnosti vašich pracovníků. Požadavky prodiskutujeme a zakotvíme ve smlouvě.

Nedostupnost zdrojového kódu…

Pokud aplikaci nehodláte provozovat v režimu SaaS, můžete se stát majiteli všech zdrojových kódů a kompletní technické dokumentace. Používáme rozšířené vývojářské technologie. V případě potřeby rozvoje aplikace vám opět rádi vyjdeme vstříc, nebudete na nás ale nijak závislí. 

Nesplněná očekávání, nefunkčnost a nespolehlivost…

Máme zkušené analytiky, kodéry i programátory. Specifikaci zadání věnujeme maximální pozornost. Aplikace projde důkladnými testy na všech úrovních vývoje. Každou fázi zakončuje vaše schválení. Smlouva nás zavazuje k zajištění dlouhodobé provozuschopnosti aplikace podle předem dohodnutých pravidel. Nechceme si kazit dobré jméno nespolehlivými výstupy.

Proč vývoj aplikací svěřit Blue Partners?

 • Aplikace pro nás není cíl, ale prostředek k řešení vašich byznysových problémů
 • Máme zkušený, stabilní a sehraný tým vývojářů.
 • Vyvinuli jsme malé i velké aplikace pro až 100 000 uživatelů.
 • Poctivá práce s nulami a jedničkami. Garantujeme kvalitní kód a stanovený výkon.
 • Integrace aplikací s vašimi systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP), správu dokumentů (DMS) a identit (IdM), s business intelligence systémy a dalšími
 • Bezpečnost na první místě. Sledujeme tok citlivých dat a chráníme je v každém okamžiku.
 • Nikomu ani muk. Absolutní diskrétnost garantujeme NDA smlouvou.
 • Žádná nemilá překvapení. Ceny a termíny jsou konečné.
 • Nemusíte biflovat nová slovíčka. Za tým s vámi bude komunikovat jediný, dokonale informovaný a komunikativní pracovník. 
 • Slibujeme hladký provoz. Garantujeme smluvní čas odezvy i opravy chyby (response/repair time).

Neřeší to Váš problém?

Zavolejte nám 602 177 433 nebo kontaktujte pomocí formuláře. Společně najdeme efektivní řešení.

Vybrané příklady z praxe

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?