Vytvoření přehledné aplikace pro správu lůžkového fondu pro Fakultní nemocnici v Motole

2021

Přehled o lůžkovém fondu a jeho naplněnost v rámci nemocnice byla vždy důležitá informace. Nicméně se v koronavirové době zjistilo, že detailní přehlednost je na prvním místě. Nešlo již jen o celkovou kapacitu lůžek, ale bylo potřeba ihned vyřešit, zda je někde volné lůžko s přívodem kyslíku a zda někdo neleží na lůžku s kyslíkem jenž nepotřebuje

Statistický a ekonomický pohled se změnil na pohled – jak zachránit lidské životy.

Náš klient

 • největší zdravotnické zařízení v ČR
 • 6000 zaměstnanců, téměř 2500 lůžek
 • ambulantně ošetří více jak jeden milion pacientů ročně

Potřeba klienta

FN Motol provozoval již dlouhou dobu aplikaci nazývanou Nástěnka. Jedná se o jednoduchou vizualizaci stanice (lůžkového oddělení), pokojů a jednotlivých lůžek. Tato aplikace byla již zastaralá a nebyla schopna sdílet informace napříč nemocnicí. Nebylo tedy možné mít rychle ucelený pohled o lůžkovém fondu na klinice nebo v celé nemocnici.

Z tohoto důvodu se klient rozhodl vypsat výběrové řízení na novou aplikaci, zajišťující napojení na nemocniční informační systém.

Jak projekt probíhal

Klient ustanovil pracovní tým, se kterým jsme se pravidelně týdně scházeli a diskutovali nad stavem a řešením celé aplikace.

Po podpisu smlouvy jsme ihned začali provádět analýzu požadavků a vytvářet návrh aplikace. Základním požadavkem bylo, že nová aplikace musí obsahovat funkcionalitu původní aplikace. Během 14 dnů byla základní analýza hotová a začali jsme ihned tvořit náhled uživatelského rozhraní aplikace (UI). Rozhraní muselo být rychlé a intuitivní, aby nezdržovalo při práci.

Naše řešení

Návrh jednoduché aplikace integrované do NIS umožňující rychlý přehled o lůžkovém fondu a zaměstnancům umožní rychlý příjem a přemístění pacienta včetně jeho historie pohybu po nemocnici.

Časová osa projektu:

 • Květen 2021 — výběrové řízení
 • Červen 2021 — návrh a programování aplikace
 • Červenec 2021 — základní ukázka systému
 • Srpen 2021 — předání aplikace do testovacího prostředí zákazníka
 • Říjen 2021 — nasazení aplikace do produkce

Náročnost pro klienta

 • Workshopy nad analýzou požadavků
 • Odsouhlasení uživatelského rozhraní aplikace
 • Popis potřebných integrací a přístupů (např. nemocniční informační systém)
 • Testování aplikace a její schválení

„Jsem rád, že jsme spolupracovali na aplikaci Nástěnky s Blue Partners. Vždy hledali řešení našich potřeb a jejich návrhy měly vždy hlavu a patu.“

Martin Voříšek – vedoucí IT, FN Motol

Přínosy pro klienta

 • Aktuální stav lůžkového fondu v požadovaném členění na kliknutí
 • Kompletní historie a identifikace rizikových pacientů, kteří byli v kontaktu s infekcí (např. COVID-19)
 • Rychlý přehled o změnách v čase
 • Minimalizace duplicitních dat díky napojení na nemocniční informační systém
 • Možnost rezervace lůžka pro pacienta
 • Možnost příjmu pacienta s doprovodem
 • Historie průchodu pacienta v lůžkové části
 • Zvýraznění potenciálně infekčního pacienta
 • Možnosti vlastního nastavení vlastností lůžek, pokojů a pacientů
 • Podpořeny role uživatelů dle požadavků nemocnice: centrála, management, primář, lékař, hlavní sestra, staniční sestra, vyšší sestra, sestra

Popis technického řešení

 • Samostatná aplikace s vnitřní databází (PostgreSQL) nezávislá na operačním systému
 • Integrace do NIS Steiner (seznam pacientů)
 • Výměna dat s personálním systémem Vema (přiřazení rolí a uživatelů systému)
 • Integrace na Active directory (ověřování uživatele)

Náhled dashboardu stanice nemocnice

Obrazovka přehledu nemocnice

Obrazovka přehledu pokoje

Obrazovka detailu pacienta