Dokumentace IT procesů a systémů ve státní organizaci

2019 - nyní

Náš klient

Česká školní inspekce (ČŠI) zpracovává systémy hodnocení národní vzdělávací soustavy. Vyvíjí koncepce inspekční činnosti, kontroluje dodržování právních předpisů. V České republice má 14 inspektorátů s více než 700 zaměstnanci.

Potřeba klienta

ČŠI hledala efektivní způsob jak splnit své povinnosti vůči zákonu o kybernetické bezpečnosti. Základní dokumentaci měla na disku sdíleném administrátory, její aktualizace ale vázla. Chyběl vhled do stavu dokumentace.

Průběh implementace

Šéfovi IT ČŠI Kamilu Melichárkovi a jeho IT oddělení jsme představili EFFIT, aplikaci k evidenci systémů, procesů a smluv a k řízení rizik. Během 90 minut jsme je seznámili se základními principy aplikace. Zaujala především přehledná vizualizace informací napříč systémem a tvorba dílčích dokumentací na jedno kliknutí. Hlavní důraz jsme kladli na tu část kybernetické bezpečnosti, v níž se definují aktiva a provádí riziková analýza.
Se souhlasem klienta jsme spustili demonstrační verzi EFFITu. Během necelých dvou týdnů zaměstnanci zadali většinu údajů o informačních systémech. Poté byla aplikace zakoupena a uspořádán workshop. Společně jsme procházeli vložené údaje a upřesňovali možnosti jejich zadání i použití. Zaznamenali jsme velmi malý počet nejasností, sporných nebo špatně zpracovaných údajů. Ukazuje to na erudici klientových pracovníků i velmi intuitivní styl práce s EFFITem.

"Všechny návrhy i výstupy byly vždy na vysoké úrovni. Vystupování pracovníků Blue Partners bylo naprosto profesionální."

Kamil Melichárek, ředitel odboru ICT a hospodářské správy

Náročnost pro klienta

  • Seznámení s obsluhou aplikace
  • Pořízení dat do předpřipravených šablon

Hodnocení klienta

  • ČŠI používá EFFIT od ledna 2019, považuje ho za užitečný, přehledný a vstřícný.
  • Připravuje se zapojení GDPR modulu pro další rozšíření dosahu.