Outsourcing IT služeb

2007 - nyní

Náš klient

Významná společnost obchodující s vozy Toyota a Lexus. Založena v Holandsku roku 1923 jako rodinný podnik. Dnes patří mezi vedoucí automobilové společnosti v Evropě s dominantním postavením na trhu. Prodala přes 2 miliony vozů, zaměstnává přes 2.300 zaměstnanců a vlastní více než 40 prodejně-servisních středisek.

Potřeba klienta

Klient potřeboval zajistit IT potřeby svých českých poboček v Praze, Ústí nad Labem, Kladně a Příbrami:

 • Bezpečné datové propojení poboček
 • Služba elektronické pošty
 • Provoz klíčové aplikace CARIS včetně komunikace s dodavatelem aplikace
 • Konfigurace zařízení ad. podpora 120 koncových uživatelů.

Jak projekt probíhal

 • Na počátku byly sjednány parametry jednotlivých služeb (SLA) jako reakční doby, garantovaná dostupnost systémů apod. Tyto parametry pravidelně vyhodnocujeme.
 • Podle potřeby jsou práce prováděny vzdáleně, nebo na pracovišti klienta.
 • Klient hlásí požadavky telefonem, e-mailem, nebo prostřednictvím helpdesku. Reagujeme bezodkladně, většinou dřív než ve sjednané lhůtě.
 • Poskytujeme konzultace a odborná doporučení na rozvoj firemního IT.
 • Kontrolujeme a dokládáme kvalitu plnění sjednaných služeb.
 • Předáváme podrobné měsíční výkazy práce jako podklad pro fakturaci.

"Dnes již téměř devítiletá spolupráce má pro nás významnou hodnotu pro skvělou kvalitu dodávaných služeb i pro způsob komunikace a atmosféru partnerství.”

Ing. Tomáš Rzounek, generální ředitel Louwman Motor Czech Group

Náročnost pro klienta

 • Čas na určení rozsahu a kvality požadovaných služeb (jednorázově nebo při změnách: jednotky hodin ročně)
 • Čas na formulaci zadání a převzetí práce (minuty měsíčně)
 • Čas na ohlášení závady (minuty měsíčně)

Klíčové přínosy očima klienta

 • Spolehlivá garance funkčního IT
 • Známé náklady na IT
 • Odbornost a kontinuita řešení IT problematiky
 • Rychlá reakce na požadavky
 • Snadná komunikace, lidský přístup