Modernizace státního aukčního systému

2019

Náš klient

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je organizační složka českého státu, která spravuje státní majetek a zastupuje jeho organizační složky v soudních a rozhodčích kauzách.

Potřeba klienta

ÚZSVM vlastní a spravuje elektronický aukční systém www.nabidkamajetku.cz. Slouží k transparentnímu nakládání s nepotřebným státním majetkem. První verze aplikace spuštěná v únoru 2018 nabízela movitý majetek, v listopadu 2018 přibyla nabídka majetku nemovitého. Dnes přes systém prodávají zbytný majetek všechny organizační složky státu.

Až dosud systém tvořili a spravovali kmenoví zaměstnanci ÚZSVM.

Stránky www.nabidkamajetku.cz navštívilo ke dni publikace tohoto článku přes 550 tisíc unikátních návštěvníků. Konalo se více než 4 700 elektronických aukcí v objemu přes 123 milionů korun. V reálném čase probíhají stovky aukcí.

Zadání požadovalo

  • responzivní verzi webu pro mobilní zařízení,
  • uživatelsky příjemnější, přehlednější a jednodušší ovládání aplikace,
  • nový grafický design odpovídající současným standardům.

Jak projekt probíhal

Navrhli jsme design webu, který plnil zadání, a konzultovali ho s klientem. Verze pro mobilní telefony, tablety a stolní počítače jsme ladili v interaktivním prostředí Adobe XD a testovali na odpovídajících zařízeních. Schválené podklady pak vývojáři implementovali. Po dvou týdnech jsme nakódovaný web předali k provoznímu testování (nebylo předmětem dodávky). Nesrovnalosti jsme obratem odstranili.

Náročnost pro klienta

Klienta jsme požádali o kontrolu shody požadavků s návrhy a o provozní testování webu poté, co jsme dokončili vlastní kódování a interní testování. Migrace webu z testovacího do publikačního prostředí proběhla po definitivním schválení klientem. Aplikace od té doby běží prakticky bez zásahu administrátora.

Klíčové přínosy očima klienta

Moderní webové aplikace musí být responzivní, aby umožnily komfortní procházení na různých zařízeních, mobilním telefonem počínaje a stolním monitorem s vysokým rozlišením konče. Hlavní cíl, upravit původní web do responzivní podoby, byl splněn. Zvýšila se také přehlednost, a tedy použitelnost celé aplikace.

Náhled aukčního systému pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových