Vytvoření technické části zadávací dokumentace

2019-2020

Náš klient

 • Rejstřík trestů - organizace, která vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných skutečností významných pro trestní řízení.
 • Organizační složka státu podřízená Ministerstvu spravedlnosti.
 • Provozuje kritický informační systém státu, který zpracovává denně více jak 6 500 žádostí o výpis z rejstříku trestů.

Klientova východiska

Klient požadoval vytvoření nového systému Rejstříku trestů pro naplnění následujících cílů:

 • zvýšení podílu automatického zpracování,
 • propojení s evropskými ústředními orgány pro výměnu informací o odsouzení,
 • úplné vlastnictví Systému Rejstříkem trestů ČR, včetně kódu a možností změn,
 • zvýšení kvality a bezpečnosti informací,
 • integrace datového fondu orgánu veřejné moci a jeho propojení s dalšími orgány, aby bylo možné sdílet a využívat i v jiných IS veřejné správy.

Klient vypsal výběrové řízení na zpracování technické analýzy, která bude sloužit jako základ technické specifikace zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení týkajícího se veřejné zakázky na vývoj a implementaci nového Informačního systému Rejstříku trestů.

Předmětem zakázky byla analýza současného stavu a návrh cílového řešení, tzn. analýza, která bude popisovat návrh architektury optimálního technického řešení na vytvoření nového Informačního systému Rejstříku trestů, který bude v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpokládané cenové náročnosti z technické, funkční, provozní, rozvojové a bezpečnostní oblasti.

Požadované výstupy analýzy byly určeny:

 • Procesní architektura,
 • funkční architektura,
 • technologická architektura,
 • analýza funkčních a nefunkčních požadavků na systém,
 • doporučená pravidla pro zajištění bezpečnosti systému,
 • návrh SLA,
 • předpokládaný harmonogram,
 • odhad ceny vytvoření nového systému.

Jak projekt probíhal

Po podpisu smlouvy jsme ihned začali provádět analýzu. Workshopy s odbornými garanty probíhaly 2-3x týdně. Jako v každé analýze a návrhu systému bylo zcela zásadní pochopit procesy klienta.

Když se řekne rejstřík trestů, asi každý si představí nějakou evidenci lidí, co byli odsouzeni. Ti, co vědí více, znají existenci opisu a výpisu z rejstříku a tudíž vědí, že existuje proces zahlazení trestu. Rejstřík trestů však sbírá řadu informací o samotném průběhu trestu a další informace od zastupitelství a soudu. Samotné procesy v rámci trestu byly poměrně komplikované, protože odráží přímo uzákonění těchto oblastí a požadavků.

Jako zásadní část projektu byla integrace, protože systém se měl integrovat na 13 samostatných systémů.

Výsledný dokument technické části měl přibližně 20 iterací, což je adekvátní rozsahu systému, který není až tak velký, ale místy je poměrně složitý.

Textové výstupy byly předány ve formě MS Word a procesní a architektonická schémata ve formátu aplikace Enterprise Architect.

Časová osa projektu:

 • září 2019 — výběrové řízení
 • říjen 2019 — podpis smlouvy
 • leden 2020 — předání finálního výstupu

Klíčové přínosy očima klienta

 • Získání partnera v rámci technické části, na kterého je možno se obrátit
 • Sepsání technické části zadávací dokumentace během ¼ roku
 • Provázání jednotlivých částí, aby bylo zadání konzistentní
 • Nezaujatý pohled pro diskusi o požadavcích na systém