Vývoj aplikace pro samoobslužnou inzerci

2016 - 2016

Náš klient

Úřad zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jedná před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, se správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu.

Potřeba klienta

Legislativa zavedla povinnost zveřejňování nabídek nepotřebného majetku státních institucí ostatním státním institucím. Klient potřeboval tuto povinnost rychle naplnit. Zadal vytvoření aplikace pro samoobslužnou inzerci, která se stane součástí jeho webu. Očekávalo se, že nabídka bude velmi pestrá v oblasti movitého i nemovitého majetku.

Z toho vyplynuly základní požadavky:

 • Aplikace musí pracovat "automaticky", s minimem nároků na uživatele i správce.
 • Vkládání a zveřejňování nabídek musí zvládnout zaměstnanci příslušných organizačních složek bez další asistence.
 • Správci mají mít možnost upravovat všechny uživateli vložené informace, stáhnout zveřejněnou nabídku, deaktivovat uživatele atd.
 • Grafický vzhled aplikace musí korespondovat s aktuálním webem úřadu.
 • Úřad musí získat všechny zdrojové kódy a práva na jejich změnu tak, aby nebyl závislý na dodavateli aplikace.

"Tvorba aplikace proběhla ve stanovených termínech, byla dodána ve vysoké kvalitě a v požadovaném designu. Má kladné ohlasy z ostatních organizačních složek státu. Se společností Blue Partners se velmi dobře spolupracovalo, jednotliví specialisté jsou opravdovými profesionály."

Ing. Markéta Korbová, vedoucí oddělení Projektového řízení a centrálních aplikací, ÚZSVM

Jak projekt probíhal

Nejprve jsme provedli základní analýzu požadavků na aplikaci. Aplikaci jsme vytvořili, otestovali a instalovali v prostředí zadavatele. Předali jsme kompletní uživatelskou a technickou dokumentaci a komentované zdrojové kódy.

 • Leden 2016: Zahájeno výběrové řízení.
 • Únor 2016: Je dokončena implementace a testování aplikace.
 • Březen 2016: Aplikace je nasazena do plného provozu.

Náročnost pro klienta

 • Popsat požadované funkcionality (jednotky hodin).
 • Schválit navržený design aplikace (15 minut).
 • Otestovat chování aplikace (jednotky hodin).
 • Poskytnout infrastrukturu pro nasazení aplikace (jednotky hodin).
 • Zajistit zaškolení interních administrátorů (jednotky hodin).

Klíčové přínosy očima klienta

 • Rychle zpracovaný návrh aplikace a bezproblémové odsouhlasení.
 • Implementace systému v dohodnutém termínu.
 • Minimum chyb při testování a jejich okamžitá oprava.
 • Přehledná dokumentace a zdrojové kódy včetně komentářů zajišťují nezávislost na dodavateli.