Zvýšení uživatelské bezpečnosti zaměstnanců

2021

Náš klient

Městský úřad Statutárního města Kladna s 350 zaměstnanci, kteří denně pracují s počítačem, vnitřními systémy úřadu, externími aplikacemi z ministerstev a denně zpracovávají a odpovídají na desítky mailů od občanů.

Potřeba klienta

 • Jednoduchý kurz pro uživatele, kteří sice s počítačem dělají denně, ale z pohledu kybernetické bezpečnosti jsou to laici.
 • Vysvětlení jednoduchým způsobem dnešních nejvýznamnějších hrozeb na internetu.
 • Základní principy bezpečnosti dat.
 • Jednoduchý test se získáním certifikátu.

Jak projekt probíhal

Pracovníci IT oznámili na úřadu všem zaměstnancům, že dostanou pozvánku do eLearningového kurzu.

Po obdržení seznamu pracovníků jsme je zaregistrovali do systému, který jim poslal pozvánku.

Začalo samotné vzdělávání.

ELearningový kurz obsahoval 15 kapitol a celkem 35 článků. Zaměstnanci byli vtaženi do jednotlivých témat reálných příkladů z praxe, které byly vždy vysvětleny a popsány. Na konci kapitol si zaměstnanci mohli vyzkoušet kvíz. Na závěr celého kurzu zaměstnanci procházeli testem, který úspěšně absolvovalo více jak 95 % všech pracovníků.

Po celou dobu kurzu měl klient možnost nahlížet do statistik vzdělávání svých zaměstnanců, zároveň si i stáhnout úspěšnost zaměstnanců v závěrečném testu.

Celkový kurz byl otevřen zákazníkovi 3 měsíce. Z našich zkušeností víme, že když se kurzu věnujete obden 10 min, zvládnete jej po 2 měsících.

Náročnost pro klienta

Seznam pracovníků pro pozvání do systému

Klíčové přínosy očima klienta

 • Seznámení pracovníků s hrozbami pochopitelnou a zapamatovatelnou formou
 • Certifikát o úspěšném splnění kurzu (v rámci vzdělávání zaměstnanců)

Jinak je to dobrý kurz. Patří obsahově k nejlepším, co jsem viděl.“

Petr Jorg, vedoucí Oddělení IT a řízení bezpečnostních rizik

Metriky

 • 350 pracovníků
 • 95 % úspěšných testů (3 možné pokusy)
 • Doba otevření kurzu 3 měsíce
 • Průměrné skóre 7,8 z 10 možných
 • Spokojenost s kurzem (4.8 z 5 možných)

Poděkování pracovníkům

Rádi bychom zde poděkovali pracovnici úřadu, která nám zaslala vtipný překlep v rámci oblasti hesel.

Obálku zalepte, opatřete podpisem či pečení a vložte na méně dostupné místo (např. zamykatelný šuplík či trezor), ke kterému ale bude mít váš nadřízený nebo zástupce přístup.

Ano, opravdu se jednalo o překlep a doufáme, že nikdo obálku nepekl, nebo alespoň ne moc :) .

Oblasti kurzu

Témata školení bezpečnosti