Nový web pro ÚNRR

2021 - květen

Náš klient

Úřad Národní rozpočtové rady je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a jiné veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti ze zákona.

Potřeba klienta

 • Vytvoření technické části zadávací dokumentace na nový informační web pro unrr.cz pro širokou veřejnost, novináře, státní instituce a územní samosprávu
 • Jednoduchá administrace webu s redakčním systémem a provozem webu u dodavatele

Jak projekt probíhal

V rámci jedné schůzky jsme si s klientem vyjasnili, jaký typ stránek klient preferuje a co je pro něj důležité.

Na další schůzce jsme již definovali následující potřebné oblasti:

 • účel webu a základní cílovou skupinu
 • základní obsah a strukturu stránek
 • požadavky na administraci a redakční systém
 • požadavky na provoz, servis a údržbu webových stránek

Následně během pěti rychlých návrhů vznikla technická část zadání.

„Spolupráce s Blue Partners je vždy příjemná a rychlá. Jsou to profesionálové.“

Holas Jakub, vedoucí úřadu

Náročnost pro klienta

 • 2 meetingy ohledně základního principu očekávání od webu
 • 5 iterací zadání (cca 1 hod na každý návrh)

Klíčové přínosy očima klienta

 • Pochopení potřeb klienta
 • Rychlé iterace jednotlivých verzí

Hlavní části technického zadání

 • Analýza webových stránek UNRR
  • Definování strategického marketingového směru
  • Analýza klíčových slov
  • Návrh struktury webu
 • Návrh webových stránek
  • Obsah webu
  • Grafika webu
 • Dodání a implementace redakčního systému na technických prostředcích od dodavatele formou služby
 • Dodání webových stránek
  • Požadavky na stránky (zabezpečení, responzivita apod.)
  • Transformace obsahu původního webu
 • Školení
 • Dodání dalších úprav webu a mikroaplikací