2021

Náš klient

 • OVB Allfinanz - poradenská společnost zajišťující analýzu finanční situace svých klientů, vždy s ohledem na individuální situaci
 • více než 1 400 000 klientů v České republice
 • více než 4 000 000 sjednávaných smluv v České republice
 • více než 2000 licencovaných spolupracovníků v České republice
 • působí v 16 zemích Evropy

Potřeba klienta

OVB používá ETL pro přesun dat z hlavního provozního systému jednotného pro všechny země do datové sféry CZ. Tento přesun probíhá denně vždy po uzavření dne v 18 hodin. Transformace dat původně trvala v průměru 13 hodin a pokud se proces v průběhu zhroutil, musela se celá transformace provádět od začátku. Navíc 13 hodin byl zásadní limit pro transformaci dat v nočním běhu, a protože některé navazující exporty se musely spouštět během noci, data putovala do některých systémů dalších stran i 2 dny. Tím, jak se postupně navyšoval objem dat potřebných k přenesení se ETL neustále prodlužovalo a prodlužovalo.

Jak projekt probíhal

V průběhu prvního měsíce se detailně dokumentovalo samotné ETL a návazné procesy. Následně jsme hledali možné optimalizace a postupně začali budovat nové ETL, které umí fungovat jak přírůstkově, tak přenést všechna data od nuly. Po nasazení nového ETL probíhal po určitou dobu souběh starého a nového ETL, kdy staré ETL bylo primární. Po doběhnutí starého i nového ETL bylo programově zjištěno, zda obě ETL dávají stejná data. Po krátké době, kdy bylo zaručeno, že data jsou shodná, jsme garde obrátili. Po následujících 3 měsících se odstavilo staré ETL.

Z původních 13 hodin teď ETL trvá stabilně něco málo přes 3 hodiny. Spolupracovníci tak mají data ještě stejný den.

V rámci startu projektu jsme si definovali následující cíle:

 1. vytvoření dokumentace “starého“ ETL
 2. zrychlení samotného ETL
 3. zrychlení pomocí přírůstkové metody, kdy se kopírují jen změněná data
 4. zavedení kontrolních mechanismů zajišťujících, aby se při problému ETL nemuselo spouštět celé od začátku

Kroky vedoucí ke zrychlení ETL

 • Pokud to povaha dat povolovala, probíhal inkrementální import dat
 • Byly zrušeny nevyužívané datové sady
 • Bylo omezeno množství pomocných tabulek
 • Využili jsme optimalizované DB indexy
 • Zrušili jsme nevyužívané DB indexy
 • Byly provedeny optimalizace ve vložených procedurách databáze (stored procedure)
 • Snížili jsme počet kroků u vícekrokových procesů
 • U procesů, u kterých to bylo možné, byla zavedena paralelizace procesů a tím zkrácen celkový čas

Nové kontrolní mechanismy

 • Zavedeno porovnání specifických dat s předchozím dnem (provize, klienti, smlouvy)
 • Doplnění stavů v jednotlivých částech, na které je navázán start dalších částí zpracování

Pokud při ETL končí jeden z procesů definovanou chybou, pak se ETL opakovaně pokouší dokončit danou část (např. při výpadku konektivity atd.). Toto je omezeno počtem pokusů a dobou přes kterou nesmí proces danou část přesáhnout.

Náročnost pro klienta

 • Předání původní transformace dat (ETL)
 • Odsouhlasení porovnání výstupů

Klíčové přínosy očima klienta

 • Výrazné zrychlení poskytnutí dat spolupracovníkům OVB
 • Rychlejší reporting
 • Data se objevují v navazujících aplikacích, která využívají transformovaná data, mnohem dříve
 • Snížení výpadků při transformaci dat
 • Dokumentace provedené transformace
 • Následný servis a rychlé řešení provozních záležitostí