2022

Náš klient

 • Soukromá střední škola gastronomická a hotelová (SSGH)
 • Více než 60 zaměstnanců
 • Organizace s největším počtem studentů v ČR
 • Více než 10 000 studentů/rok

Potřeba klienta

V polovině roku 2021 jsme prováděli IT audit na SSGH. Na základě tohoto auditu jsme se s vedením školy dohodli, že zajistíme eLearningové proškolení uživatelů v kybernetické bezpečnosti.

 • Jednoduchý kurz pro uživatele, kteří sice s počítačem dělají denně, ale spousta z nich jsou, z pohledu kybernetické bezpečnosti, laici.
 • Jednoduchým způsobem vysvětleny dnešní nejvýznamnější hrozby na internetu.
 • Základní principy bezpečnosti dat.
 • Získání certifikátu na základě úspěšně vyplněného testu.

Jak projekt probíhal

Doporučili jsme škole kurz, ve kterém se články studentům (v tomto případě jsou to ale učitelé) otevíraly postupně tak, aby nebyli přehlceni množstvím informací. Studenti dostávali e-mailem informaci o nově otevřeném článku, který obsahoval krátký poutavý a jednoduše zapamatovatelný příběh s následným vysvětlením. Témata byla na začátku jednoduchá a většině známá, avšak právě proto bývají také často podceňována. Jednalo se o tyto oblasti: jak nastavit silné heslo, okruhy hesel, podvodné e-maily a další. Následovaly témata sociálního inženýrství, jak chránit mobilní telefon, elektronická identita, data (jejich klasifikace a cena).

Celkem se v kurzu nachází 15 oblastí ve 33 článcích. Většina článků je uvedena reálným příběhem a následuje vysvětlení a shrnutí. Někdo se příběhům zasměje, někdo tvrdí, že jemu by se to nestalo. Ale u každého to vyvolá nějaké emoce. Tyto emoce myšlenku udrží déle v povědomí a při obdobné situaci se příběh z našeho kurzu vybaví. Školení je třeba opakovat z důvodu dynamických proměn technologií, přirozené obměny zaměstnanců či zapomínání. Z důvodu postupného otevírání článků, které obvykle zaberou jen několik minut, trvá kurz přibližně 2 měsíce.

Na závěr celého kurzu prošli zaměstnanci testem, který úspěšně nakonec absolvovali úplně všichni.

Po celou dobu kurzu měl klient možnost nahlížet do průběhu vzdělávání svých zaměstnanců včetně úspěšnosti v závěrečném testu.

Kurzu dávám jedničku, je v něm popsané vše, co může standardního uživatele potkat a pro cílovou skupinu, jako jsou učitelé, sekretářky apod. je to super. Dobře zvolené je i časování kurzu, kdy jsou informace dávkovány postupně. Nikdo ho nemůže “proletět” a pak si s někým sednout a udělat test.

Ing. Tomáš Kadlec, MBA – jednatel

Náročnost pro klienta

 • seznam pracovníků pro pozvání do systému

Klíčové přínosy očima klienta

 • seznámení pracovníků s hrozbami pochopitelnou a zapamatovatelnou formou
 • jednotlivé díly online kurzu si mohou uživatelé prostudovat kdykoliv a kdekoliv, podle svých časových možností
 • časová náročnost cca 5 minut denně
 • certifikát o úspěšném splnění kurzu (v rámci vzdělávání zaměstnanců)

Metriky

 • 60 pracovníků
 • 100 % úspěšných testů (3 možné pokusy)
 • spokojenost s kurzem (4.6 z 5 možných)

Poděkování pracovníkům školy

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám poslali zpětnou vazbu. Je nepodstatné, zda byla v tu chvíli negativní nebo pozitivní. Pro nás byl zcela zásadní fakt, že zpočátku brala řada učitelů kurz jako soubor informací, které již znali a často nechápali, proč jim informace dávkujeme. Jakmile však kurz postupoval dále, přibývaly pozitivní ohlasy.

Nejvíce nás potěšila zpětná vazba, kdy zpočátku byl kurz hodnocen spíše negativně (proč nejsou informace poskytnuty najednou, a že všechny informace v kurzu dotyčná osoba zná). Na konci kurzu jsme však dostali od stejné osoby zpětnou vazbu, že se omlouvá, a že se unáhlila s hodnocením.

Kurz je i z pedagogického aspektu dobře postaven a je v něm řada užitečných informací.

Děkujeme všem za jakoukoli zpětnou vazbu, ta nás totiž posouvá dál.

Blue Partners s.r.o.