Včasné vyjasnění autorských práv k dílu je pro organizace – zaměstnavatele autora – klíčové. Bez jasné smlouvy hrozí omezení či nemožnost užívání nebo rozvoje aplikace, pokud autor z organizace odejde. Následné řešení odkupu práv ke zdrojovým kódům může společnosti značně zkomplikovat situaci.

Vypořádání autorských práv by proto mělo být zakotveno už v pracovním řádu a v pracovních smlouvách všech pracovníků, kteří se během pracovního poměru mohou stát autory děl podle příslušné legislativy.