Bezpečnostní IT audit

Bezpečnostním auditem IT se rozumí standardizované prověření bezpečnostní dokumentace a příslušných bezpečnostních opatření v IT organizace.
  1. < Slovník hesel

Auditem je prověřena shoda s obecně platnými normami, příp. navržena opatření k dosažení této shody. Součásti bezpečnostního auditu může být penetrační test, který prověří i fyzicky stav infrastruktury organizace.

Audit zkoumá systém řízení bezpečnosti informací a shodu s normou ISO 27000. Bez něj nelze ověřit, zda stav bezpečnostních opatření odpovídá platné politice bezpečnosti informací.

Obsah bezpečnostního auditu IT:

  • Analýza bezpečnostní politiky
  • Ověření shody s definovanými požadavky na bezpečnost
  • Identifikace a posouzení hlavních bezpečnostních problémů
  • Protokol odhalených rizik a problémů
  • Plán bezpečnostních opatření
  • Aktualizace bezpečnostní dokumentace (směrnice, politika)

Související služby

Analýza firemního IT | Optimalizace IT

Posoudíme stav vaší IT infrastruktury, zhodnotíme její efektivitu a bezpečnost. Zjistíme, jak zvýšit přínos byznysu. Analýza firemního IT je prvním krokem k proměně strašáka a žrouta peněz ve spolehlivou, měřitelnou službu.

Optimalizace a dokumentace IT | Optimalizace IT

Nastavujeme IT procesy tak, aby správně reagovaly na současné i budoucí potřeby byznysu. Definujte, reportujte a hodnoťte služby svého IT oddělení. Nejde o byrokracii, ale o bezpečný provoz vaší organizace.

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?