Vhodně navržené, pečlivě sledované a správně vyhodnocované metriky umožňují sledovat různé výkon a kvalitu IT služeb a porovnávat je v čase. Pomáhají včas odhalovat kapacitní či výkonnostní problémy a řešit je dřív, než způsobí škody. Jsou i důležitým vodítkem při analýze trendů a plánování investic do IT infrastruktury.

Bez systematického hodnocení dobře navržených metrik nemá firma podle čeho hodnotit výkon a efektivitu svých IT služeb. Nežádoucí je i příliš velký počet metrik nebo jejich složitá aplikace.

Součástí péče věnované IT metrikám je plán postupu při neplnění žádoucích parametrů i s určením příslušných kompetencí.

Typická struktura IT metriky:

  • Název a účel metriky
  • Měrná jednotka
  • Určení mezních hodnot
  • Určení zdrojů dat pro metriku
  • Způsob výpočtu metriky