IT metriky

IT metriky jsou ukazatele výkonu a kvality IT služeb ve firmách a organizacích.
  1. < Slovník hesel

Vhodně navržené, pečlivě sledované a správně vyhodnocované metriky umožňují sledovat různé výkon a kvalitu IT služeb a porovnávat je v čase. Pomáhají včas odhalovat kapacitní či výkonnostní problémy a řešit je dřív, než způsobí škody. Jsou i důležitým vodítkem při analýze trendů a plánování investic do IT infrastruktury.

Bez systematického hodnocení dobře navržených metrik nemá firma podle čeho hodnotit výkon a efektivitu svých IT služeb. Nežádoucí je i příliš velký počet metrik nebo jejich složitá aplikace.

Součástí péče věnované IT metrikám je plán postupu při neplnění žádoucích parametrů i s určením příslušných kompetencí.

Typická struktura IT metriky:

  • Název a účel metriky
  • Měrná jednotka
  • Určení mezních hodnot
  • Určení zdrojů dat pro metriku
  • Způsob výpočtu metriky

Související služby

Analýza firemního IT | Optimalizace IT

Posoudíme stav vaší IT infrastruktury, zhodnotíme její efektivitu a bezpečnost. Zjistíme, jak zvýšit přínos byznysu. Analýza firemního IT je prvním krokem k proměně strašáka a žrouta peněz ve spolehlivou, měřitelnou službu.

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?