IT rizika

Analýza IT rizik identifikuje hrozby vůči informačním aktivům společnosti. Je východiskem pro určení přiměřených výdajů na ochranná opatření.
  1. < Slovník hesel

Hrozbami pro aktiva se rozumí neplánované výpadky a odstávky systémů s dopadem na provoz, ekonomiku nebo dobré jméno organizace, ztráta, odcizení nebo zneužití dat, poškození nebo zničení infrastruktury apod.

Analýza IT rizik je proaktivním opatřením, které na zmíněné hrozby reaguje. Snižuje tím zranitelnost organizace a umožňuje efektivnější plánování finančních i lidských prostředků na eliminaci hrozeb.

Zanedbaná analýza IT rizik ohrožuje organizaci pozdní nebo chaotickou reakcí na výskyt kritické události, a tedy i škodami, k nimž by jinak nemuselo dojít. Prevence rizik prováděná bez objektivní analýzy může být nedostatečná nebo zbytečně drahá.

Analýza předkládá:

  • Seznam interních a externích rizik
  • Popis a ohodnocení rizik
  • Návrh opatření

Související služby

Optimalizace a dokumentace IT | Optimalizace IT

Nastavujeme IT procesy tak, aby správně reagovaly na současné i budoucí potřeby byznysu. Definujte, reportujte a hodnoťte služby svého IT oddělení. Nejde o byrokracii, ale o bezpečný provoz vaší organizace.

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?