Promyšlený monitoring IT systémů umožňuje odhalit závady dřív, než se projeví. Pokud se tak stane, zkracuje reakční doby zásahu. Měření výkonů generuje data pro kontrolu kvality dodávaných služeb (SLA), nezbytný podklad pro efektivní řešení sporů mezi dodavateli a odběrateli služeb. Shromážděná data umožňují také analýzu trendů a včasné plánování potřebných opatření včetně investic.

Co je vhodné monitorovat:

  • Vytížení procesorů na serverech v průběhu pracovní doby
  • Velikost obsazené paměti včetně swapovacího (odkládacího) souboru
  • Zaplnění disků a průměrné přírůstky
  • Propustnost linek (např. internetová konektivita)
  • Dostupnost aplikačních služeb interních (aplikace) nebo externích (registry, aplikace pronajaté formou služby)

Doporučené nastavení monitoringu IT:

  • Analýza a definice měřicích bodů
  • Způsob monitoringu (monitorovací agenti, nativní prostředky).
  • Definice závislostí a mezních hodnot
  • Definice notifikačního schématu (plán reakcí na konkrétní situace)
  • Pravidelné vyhodnocování