Monitoring IT

Monitoringem IT se rozumí měření a záznam zvolených provozních ukazatelů IT systémů (software) a infrastruktury (hardware).
  1. < Slovník hesel

Promyšlený monitoring IT systémů umožňuje odhalit závady dřív, než se projeví. Pokud se tak stane, zkracuje reakční doby zásahu. Měření výkonů generuje data pro kontrolu kvality dodávaných služeb (SLA), nezbytný podklad pro efektivní řešení sporů mezi dodavateli a odběrateli služeb. Shromážděná data umožňují také analýzu trendů a včasné plánování potřebných opatření včetně investic.

Co je vhodné monitorovat:

  • Vytížení procesorů na serverech v průběhu pracovní doby
  • Velikost obsazené paměti včetně swapovacího (odkládacího) souboru
  • Zaplnění disků a průměrné přírůstky
  • Propustnost linek (např. internetová konektivita)
  • Dostupnost aplikačních služeb interních (aplikace) nebo externích (registry, aplikace pronajaté formou služby)

Doporučené nastavení monitoringu IT:

  • Analýza a definice měřicích bodů
  • Způsob monitoringu (monitorovací agenti, nativní prostředky).
  • Definice závislostí a mezních hodnot
  • Definice notifikačního schématu (plán reakcí na konkrétní situace)

Související služby

Outsourcing správy IT | Správa IT

Zajistěte IT provoz vaší organizace bez personálních starostí. Máte vlastní IT oddělení, které nestíhá? Podpoříme ho. Nemáte své ajťáky? Nahradíme je. Spolupráci zakládáme na korektnosti, odbornosti, osobním kontaktu a srozumitelné komunikaci.

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?