Personální bezpečnost je stav, kdy zaměstnanci jednají tak, aby neohrozili citlivé informace, závazky a hladký provoz organizace. Až 80 % bezpečnostních incidentů způsobí právě zaměstnanci. Proto jsou opatření vedoucí k posilování bezpečnosti lidských zdrojů velmi důležitá.

Před nástupem nových zaměstnanců

Podmínkou personální bezpečnosti je jistota, že příslušní zaměstnanci chápou svoje povinnosti, jsou schopni je plnit a skutečně je plní. Na to je třeba myslet už při výběru kandidátů.

Během pracovního poměru

Organizace by měla:

  • zajistit pravidelné vzdělávání v otázkách vlastní bezpečnosti,
  • vytvořit vhodné podmínky pro žádoucí chování a jednání zaměstnanců,
  • účinně je motivovat k odpovědnému chování (budovat jejich loajalitu),
  • znalosti a dodržování povinností pravidelně kontrolovat,
  • zavést jasná disciplinární pravidla pro případ porušení bezpečnostních pravidel.

Při ukončení pracovního poměru

Povinnosti zaměstnance musí být plněny i po skončení jeho pracovního poměru (např. zachování mlčenlivosti apod.).