Personální bezpečnost

Personální bezpečnost je stav, kdy zaměstnanci jednají tak, aby neohrozili citlivé informace a hladký provoz organizace.
  1. < Slovník hesel

Personální bezpečnost je stav, kdy zaměstnanci jednají tak, aby neohrozili citlivé informace, závazky a hladký provoz organizace. Až 80 % bezpečnostních incidentů způsobí právě zaměstnanci. Proto jsou opatření vedoucí k posilování bezpečnosti lidských zdrojů velmi důležitá.

Před nástupem nových zaměstnanců

Podmínkou personální bezpečnosti je jistota, že příslušní zaměstnanci chápou svoje povinnosti, jsou schopni je plnit a skutečně je plní. Na to je třeba myslet už při výběru kandidátů.

Během pracovního poměru

Organizace by měla:

  • zajistit pravidelné vzdělávání v otázkách vlastní bezpečnosti, 
  • vytvořit vhodné podmínky pro žádoucí chování a jednání zaměstnanců,
  • účinně je motivovat k odpovědnému chování (budovat jejich loajalitu),
  • znalosti a dodržování povinností pravidelně kontrolovat, 
  • zavést jasná disciplinární pravidla pro případ porušení bezpečnostních pravidel.

Při ukončení pracovního poměru

Povinnosti zaměstnance musí být plněny i po skončení jeho pracovního poměru (např. zachování mlčenlivosti apod.). 

Související služby

Splnění podmínek GDPR | Bezpečnost IT

Provedeme vás problematikou evropského nařízení na ochranu osobních dat občanů, ať jste v jakémkoli stavu jeho plnění. GDPR řešíme tak, abychom vám ušetřili čas (máte jiné starosti), pomohli osobních dat lépe využít a současně je (i sebe) ochránili před rizikem úniku či zneužití.

Zvýšení uživatelské bezpečnosti | Bezpečnost IT

Bezpečnost každého systému před úniky a zneužitím dat je společným dílem všech jeho uživatelů. Prostřednictvím eLearningového kurzu provedeme vaše zaměstnance nástrahami uživatelské bezpečnosti a naučíme je, jak předcházet nežádoucím situacím.

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?