Distribuce

Otevřený software a shareware jsou podobné v tom, že mohou být trvale používány bez peněžní podpory. Shareware se obvykle liší od otevřeného softwaru v tom, že autoři žádají o dobrovolné poplatky. Otevřený software musí být obvykle kompatibilní s přísnými pokyny Asociace Softwaru.

Odvozeniny sharewaru

Existují i jiné typy sharewaru, které mají například příponu "-ware". Obvykle ale nepožadují po uživateli, aby zaplatil autorovi za používání programu. Například:

  • Cardware vyžaduje, aby uživatel poslal autorovi pohlednici.
  • Careware vyžaduje, aby uživatel daroval na charitu.

Dalším typem sharewaru je velmi populární App Store trh, kde mohou uživatelé získávat mobilní aplikace zdarma. Ovšem to má i svá omezení, například mohou obsahovat inzertní bannery od sponzorů. Tato omezení odstraní až placená verze, která může být rozšířená o další funkce.